Astrološki aspekt je določena kotna razdalja med dvema točkama na nebu, merjena vzdolž ekliptike v stopinjah in minutah nebesne dolžine. Če damo za prispodobo dramsko igro, so aspekte povezave med planeti odnosi, ki jih imajo v določeni igri igralci med seboj. Pri tem so disharmonični aspekti kazalci nekoliko bolj napornih odnosov, harmonični  manj težavnih odnosov. Če aspekta med dvema planeta ni, je kot da v določeni igri dva igralca nimata skupnega prizora, direktno ne vplivata drug na drugega.

 

 

 

KONJUNKCIJA

Združitev dveh energij v eno, moč in energijo, tako v dobrem kot v slabem, intenzivnost. Z benefiki je Sonce (ustvarjalna energija), z malefiki je Saturn (blokirajoča energija). Vedno pomembna točka v horoskopu. Poleg same narave planetov ali točk, ki sta v konjunkciji, se pogleda, kateri planeti ju aspektirajo in na kak način ter zelo pomemben je položaj dispozitorja in njegovi aspekti. Planet v konjunkciji s kotom barva značaj natusa.

SUBJEKTIVNOST, MOČ, AKCIJA, SAMOPROJEKCIJA.

Če človek nima konjunkcij, mu manjka samostojnosti, intenzivnosti.

Orbis 8°.

SEKSTIL

60°

Dve simboliki se med seboj pozitivno in praktično povežeta. Ima naravo Venere. Koristna v ljubezenskih in prijateljskih odnosih.

UMIRJENOST, PRIJAZNOST, UČINKOVITOST, SKROMNOST.

Če človek nima sekstilov mu manjka sposobnost lahkotnega povezovanja

Orbis 6°. .

KVADRAT

Podoben, a milejši vpliv imata tudi polkvadrat in poldrugikvadrat.

90°

Povezano je z materialnim, zemeljskim. Energiji planetov se težko povezujeta, zato so možne blokade in težave. Če se težav ne zavedamo, so lahko vir napetosti. Energija kvadrata se mora sprostiti z akcijo. Kvadrat ima naravo Marsa. Ob dveh malefikih je lahko tudi narava Saturna, ovir.

SUNKOVITA IN NENADZOROVANA AKCIJA. PRETIRAVANJE IN NEMOČ. NAJPREJ OVIRA, POTEM BOJ.

Če človek nima kvadratov, je precej pasiven in se ne zna soočati z ovirami in iskati novih možnosti.

Orbis 8 °.

 

TRIGON

120°

Tu je povezava harmonična. Ima naravo Jupitra. Sproščenost, harmonija, priložnosti, talenti. Kar predstavljata planeta, je človeku v užitek in zabavo. UMIREJNOST, URAVNOTEŽENOST, SPROŠČENOST, ZMAGA BREZ BOJA, SKLADNO, USTVARJALNO, PRODUKTIVNO.

Če človek nima trigonov, je njegovo življenje precej zahtevno, z manj spodbudnih priložnosti.

Orbis 8°.

INKONJUNKCIJA

150°

Je stresen aspekt, ker povezuje planete v znamenjih, ki nimajo ničesar skupnega. Hkrati pa se asc. povezuje prek inkonjunkcije s 6. in 8. hišo. Zato je inkonjunkcija povezana s: STRESOM, BOLEZNIJO, KRIZAMI, SMRTJO … Pri osebnih planetih je orbis lahko tri stopinje.

OPOZICIJA

180°

Planeta sta si točno nasproti in kažeta poskus povezati nezdružljivo, nasprotno. Ima naravo Lune. Nasprotje, trenja. Usklajevanje nasprotujočih si principov. Napetost, človek se zave nujnosti vzpostavljanja harmonije. Trenja v medsebojnih odnosih. Nihanje. Enkrat prevladuje ena energija, potem se prevesi in prevladuje druga energija. Gugalnica.

NOTRANJI NEMIR, SPORI, PREPIRI, LOČITVE, UPOR, NEMOČ, VZPOSTAVITI IN OHRANJATI RAVNOVESJE.

Človek, ki nima opozicij, se ne znajde najbolje v odnosih, ne zna ustvarjati kompromisov, nima ogledal in s tem ne more sebe realno videti

Orbis 8°.

POLKVADRAT 45°IN POLDRUGI KVADRAT 135°

Sorodno kot kvadrat naznanja, da se ti dve energiji ne morata usklajeno povezovati, da so s stvarmi, ki jih simbolizirata ovire in problemi. Orbis je 2 stopinji, pri osebnih planetih pa do tri stopinje.

Orbis 2°

KVINTIL 72 °IN BIKVINTIL 144°

Kvintil in bikvintil sta povezana z ustvarjalnostjo. Pogosto jih najdemo več pri ustvarjalnih ljudeh. Planeti, ki se povezujejo s kvintilom, se povezujejo na izviren in ustvarjalen način. Orbis ne sme biti večji od dveh stopinj.

Orbis 2°.