ASPEKTI LUNE

LUNA IN MERKUR

Konjunkcija: Konjunkcijo omenjam posebej predvsem zato, ker lahko deluje na en ali drug način. V vsakem primeru je človek nekoliko bolj živčen, se odziva hitreje in so njegova čustva močno spremenljiva. Toda ta povezava prinaša tudi tekoče misli in sposobnost izraziti čustva.

Harmonični aspekti:

Nakazujejo, da je imela oseba s to povezavo živahno otroštvo z veliko intelektualnih spodbud in komunikacije. Poln dom otrok, knjig, besed. Misli so tekoče, hitro se dojema, čustva so površinska in se jih zna sproti skomunicirati. Človek ima dar za delo z otroki, z ljudmi na splošno. Lepa in topla vez z brati in sestrami.

Disharmonični aspekti:

Nakazujejo disharmonijo med mentalnim in čustvenim delom in so pogosto lahko temelj tudi za psihične težave. V najšibkejši obliki nakazujejo nagnjenost k živčnosti. Otroštvo je bilo nestabilno, vse se je hitro spreminjalo, veliko besed in obljub, manj uresničenja teh. Nemirna in nestabilna mati. Razum človeka ne zaupa čustvom, zato ne sprejemamo čustvene reakcije, ne razumemo najbolj lastnih in tujih čustev. Lahko ne znamo govoriti o čustvih ali o njih govorimo ves čas, toda to nič ne pomaga. Odnosi s sorojenci so pretirano čustveni ali so sorojenci osebe s to povezavo nekoliko bolj občutljivi, potrebni pomoči.

LUNA IN VENERA

Harmonični aspekti (konjunkcija, sekstil in trigon):

Ta kombinacija tudi v najboljših povezavah lahko naredi človeka nekoliko pasivnejšega. Vendar nakazuje, da imamo lepo mamo, s katero imamo prisrčen odnos. Videti je, da se nas je imelo v otroštvu rado, da smo imeli lep dom in prijeten začetek življenja. Nakazuje se, da so naša čustva mila in prijetna, oseba s to povezavo je pogosto srečna in zadovoljna. Ženska je v nosečnosti lepa in ima srečo, da nosečnost ni pretirano naporna, tako kot ne zgodnje materinsko obdobje. Moški izbere lepo ženo in ima veliko lepih žensk v bližini. Ljudi s to kombinacijo se ima rado, množica jim je naklonjena. Odnos med hčerko in mamo je harmoničen.

Disharmonični aspekti (kvadrat, opozicija, polkvadrat in dalje):

Tu je veliko sentimentalnosti, pretirane nežnosti in včasih tudi občutljivosti. Človek je bil v otroštvu najverjetneje preveč razvajen. Zato je pogosteje pasiven, pričakuje, da mu bo vse dano. Odnos med hčerko in mamo je problematičen, dokler je oseba s to povezavo hčerka, se upira materi, ko postane mati, se njej upira njena hči. Konflikt pa je že znotraj osebe, saj ne zna biti hkrati ljubica in žena. Ko enkrat ženska s to pozicijo postane mati, ne zna več delovati privlačno in zanimivo za partnerja. Enkrat je aktivna ena vloga, drugič druga, toda težko je najti ravnotežje. Tudi v moških kartah ta povezava ni najenostavnejša, kot bi v njegovi psihi živeli dve različni ženski, ena seksualna in privlačna, druga materinska – in materinska ne sme prevzeti seksualne vloge in obratno. Pogosto se zgodi, da postane takemu moškemu žena seksualno neprivlačna, takoj ko mu rodi otroka, in pozneje išče seksualno potešitev zunaj doma.

LUNA IN MARS

Harmonični aspekti (sekstil in trigon):

Če se vrnemo v otroštvo osebe s to povezavo, lahko vidimo, da se je pri njih vedno kaj dogajalo, da je bilo veliko priložnosti za delo in šport, da se je to dvoje tudi cenilo. Mati je nakazana kot 'glavna', dinamična, delovna in pogumna. Sami smo zelo energični znotraj družine in veliko naredimo za domače. Ženska s to povezavo je bolj energična in odločna, ko enkrat postane mati, dobi še več energije in moči, postane tudi bolj seksualna. Človek s to povezavo potrebuje akcijo na dnevni bazi.

Disharmonični aspekti (konjunkcija, opozicija, kvadrat, polkvadrat …) :

Čustva so ognjena, odzivi ljudi s to povezavo so zelo hitri in teže nadzorovani. Človek se večkrat na dan močno razjezi, jeza pride in gre. V zgodnjem otroštvu je oseba s to povezavo doživljala veliko nepotrpežljivosti s strani družine ali ljudi, ki so otroka varovali. Otrok je moral ubogati, če ne, so bile posledice. Vročekrvna čustva in strastna narava se pri ženski še okrepijo, ko postane mati. Čas nosečnosti je zanjo zahteven, veliko je obveznosti, ki jih mora nujno opraviti. Ko so otroci še majhni, je z njimi veliko dela in truda, dojenček ne spi mirno, ampak se zbuja in podobno. Moški s to povezavo doživlja partnerko kot sovražnico, nekoga, ki ukazuje znotraj doma in v dom vnaša nemir. Dom je bojišče.

LUNA IN JUPITER

Harmonični aspekti (konjunkcija, sekstil in trigon):

Najlepša značajska značilnost teh ljudi je velikodušnost. Ljudje so optimisti v samem jedru, pri konjunkciji so možna kdaj tudi pretiravanja in dramatičnost, temeljno pa je ta kombinacija znak pozitivnih čustev, pozitivne naravnanosti v življenju, velike osebne zaščite in velike podpore žensk in množice. Oseba s to povezavo je imela najverjetneje lepo zgodnje otroštvo, bila v središču dogajanja, bila deležna podpore in vodstva. Njena mati je nakazana kot odprta, tista, ki nosi modrost in razvoj. Človek ima dobre pogoje za srečno družinsko življenje, velik in bogat doma. Lahko deluje nekoliko bolj ležerno, vendar se življenje vrti po njegovih željah, idealih.

Disharmonični aspekti (opozicija, kvadrat, polkvadrat …):

Prav velikih problemov ta kombinacija ne prinaša. Čustva so dramatična, pričakovanja za družinsko življenje velika, idealistična, iz česar lahko sledi razočaranje. Velikodušnost ostaja, vendar je včasih pretirana, pogosto pa je občutek, da ne dobiva nazaj tega, kar daje, da samo daje in daje. V otroštvu je bila oseba s to povezavo najverjetneje razvajena, zaradi česar je lahko sedaj pasivna in nehvaležna za vse, kar ima. Razvijanje hvaležnosti in zmanjšanje zahtev od sebe, v vlogi matere ali zahtev do svoje matere, lahko prinaša boljše življenjske pogoje in bolj mirno čustveno stanje, s tem je lahko postopno manj čustvenega pretiravanja. Treba je razviti tudi hvaležnost za dom, ki se ga ima, in ne ves čas širiti doma. Ta povezava, če je vezana še na drugo in šesto hišo, lahko nosi prenajedanje, čustvene jedce in včasih ogromna nihanja v teži.

LUNA IN SATURN

Harmonični aspekti (sekstil in trigon):

Prinašajo čustveno zrelo in odgovorno osebo, ki zna narediti, kar je treba, tudi za druge se zna žrtvovati. Zgodnje otroštvo te osebe ni nakazano kot toplo, nakazana pa sta (za ta čas) red in disciplina in to, da je otroku kmalu dana tudi kaka naloga in se kmalu razvijata delavnost in odgovornost. V odnosu z domačimi je človek zelo odgovoren in poskrbi, ne glede na bremena in težo, za najbližje. Človek ima tudi občutek za čas, zna načrtovati družinsko življenje, misliti vnaprej. V vlogi matere je ženska s to povezavo zelo disciplinirana in avtoritativna. Zna prevzeti materinsko vlogo na odgovoren način, z dolgoročnimi cilji. Čustveno je oseba pogosto kritična in hladna, vendar zelo sposobna prenesti tudi težje čase. Mati je bila najverjetneje glavna avtoriteta v otroštvu, nakazana kot nekdo, ki je zmogel sprejemati nase večja bremena.

Disharmonični aspekti (konjunkcija, opozicija, kvadrat, polkvadrat …):

Notranje človek močno nadzoruje čustva, si ne pusti biti, se duši, se ne ceni, si ne dovoli veselja in lahkotnosti. Saj ima tako v genih kot izkustveno iz otroštva sliko velikega žrtvovanja, trpljenja, muke. Mati je v času nosečnosti in v zgodnjem otroštvu zelo trpela, ali je bila potisnjena v težke življenjske izkušnje ali je bila v depresiji, odvisno od karte. Ni bila dovolj pri moči, da bi natusu dala občutek varnosti in topline, nehote ga je navdajala z občutkom trpkosti, strahu in trpljenja. Ženska s to kombinacijo, tudi ko je sama mati, ima lahko težko nosečnost in prva leta otrokovega življenja so lahko tudi naporna. Velikokrat ima manj mleka, težje doji ali se mora za dojenje močno truditi. Obstajata dva tipa ljudi s to kombinacijo, odvisno od karte. Če je dovolj ognja in zemlje, največkrat postanejo ljudje storilnostno naravnani, nosijo velika bremena za družino, se žrtvujejo za vse, vendar pri tem trpijo. Če pa je v karti več vode in včasih tudi zraka, so osebe lahko nagnjene k depresiji in ne zmorejo nositi bremen življenja.

LUNA IN URAN

Harmonični aspekti (sekstil in trigon):

Nakazujejo nenavadno otroštvo, natusova mati je precej napredna in se je dalo pogovoriti z njo. Mamo smo doživljali kot prijateljico, ki nam je dala veliko svobode, nam ni ukazovala in nas bremenila z dolžnostmi. Ženska s to kombinacijo ima veliko potrebo po svobodi, se težje poroči, če pa se, potrebuje v partnerstvu veliko svobode. K materinstvu in vzgoji pristopa na razumski in moderen način. Moški s to kombinacijo lahko izbere že ločeno žensko ali žensko, ki je precej moderna in napredna in mu daje veliko svobode ter bolj kot karkoli od njega pričakuje prijateljski odnos. Kljub pozitivni naravi aspektov ta kombinacija lahko prinaša nekoliko več živčnosti.

Disharmonični aspekti (konjunkcija, opozicija, kvadrat, polkvadrat in tako naprej):

Konjunkcija z dobrimi aspekti in dobro postavljenim dispozitorjem lahko da samo napredno in prijateljsko mamo ter napredno ženo, na neki način nenavadno.

Večinoma pa deluje prej negativno kot pozitivno in prinaša veliko stresa in šokov, povezanih z domom. Oseba s to pozicijo je v času zgodnjega otroštva doživela vsaj nekaj skrajnih šokov. Mati ni bila klasična mati, v nečem drugačna in posebna, s to drugačnostjo pa naporna za otroka. Njeno čustveno stanje se je nepričakovano spremenilo. Pogosto je s to povezavo povezana živčnost, že mati je bila živčna in nemirna in sedaj se to prenaša na osebo, ta je najbolj nemirna znotraj doma, manj zunaj doma. Pogosto je nakazana možnost ločitve, saj ta kombinacija napoveduje možnost ločene ženske. Ženska s to kombinacijo je lahko v času nosečnosti precej pod stresom in težko obvladuje zadolžitve, ko je otrok še mali, se počuti ujeto. Kljub vsemu pa obstajajo ob tej kombinaciji boljši pogoji, da ko natus odraste, ustvari prijateljski odnos z mamo.

LUNA IN NEPTUN

Harmonični aspekti (sekstil in trigon):

Tu se povezujeta dve pasivni ženski energiji, kar po eni strani prinaša tankočutnost, spodbuja intuicijo in sočutje, sposobnost vživljanja v težave drugih, potrebo po tem, da se pomaga šibkejšim. Druga stran medalje pa je, da je oseba s to kombinacijo nekoliko bolj ležerna, 'na izi' bi se reklo, in ne pomagajo toliko konkretno, samo želijo dobro. Otroštvo je bilo pravljično, deležni smo bili nežnosti in ljubezni. Mamo močno idealiziramo, vendar nam to ne prinaša večjih bolečin. Mati je lahko duhovna ženska, umetnica, zdravnica, včasih je samo zelo verna oseba.

Disharmonični aspekti (konjunkcija, opozicija in kvadrat):

Konjunkcija je lahko z lepimi aspekti in dobro dispozicijo znak zelo dušne osebe, sočutne in ljubeče, ki želi pomagati, negovati, skrbeti. Lahko gre tudi za osebo, ki hrepeni po miru in duhovnem napredku. Toda če karta nakazuje pomanjkanje zemlje ali je konjunkcija vpeta v težje aspekte, imamo lahko nekoga, ki je preobčutljiv v odnosu do življenja, in nekoga, ki ga težijo psihične težave. V otroštvu je vladal kaos ali se je nekaj prikrivalo, seveda obstajajo tudi možnosti, da je imel eden od staršev težave z odvisnostjo v otroštvu. Ni nujno, da je to mama. Mamo pogosto idealiziramo in je ne vidimo stvarno, kot je, ampak skozi rožnata očala. Ker meje med osebo s to povezavo in njeno materjo (včasih tudi drugo pomembno osebo v otroštvu) dolgo niso bile razmejene, oseba s to povezavo tudi pozneje v odnosih pričakuje popolno prepletenost, obstaja večja verjetnost odvisnosti od odnosov.

LUNA IN PLUTON

Harmonični aspekti (sekstil in trigon):

Nekatere kombinacije so težke, tudi če so aspekti pozitivni. Če gledamo otroštvo, ta kombinacija kaže na krizo, skozi katero se je šlo uspešno v otroštvu, pa vendar se je bilo s to povezavo treba srečati z družinsko krizo, včasih tudi z operacijo, posledica pa je bila pozitivna. To soočanje razvoja skozi krizo omogoča človeku, da je v življenju nekoliko bolj sposoben iti prek kriz in preobrazbe, sposoben odvreči neprimerna čustva. Toda to ne pomeni, da so odzivi osebe mirni in prijazni, pogosto so zelo močni in intenzivni, dokler ne pride do teh večjih in pomembnih čustvenih preobrazb. Ženska, ko postane mati, postane močnejša, bolj seksualna, intenzivnejša.

Neharmonični aspekti (konjunkcija, opozicija, kvadrat, polkvadrat …):

Konjunkcija je tu res zoprna, tudi če je dobro povezana, nam daje zelo veliko verjetnost premočne, velike mame, pod vplivom katere se oseba, katere karto gledamo, ne more zlahka osvoboditi. Pozitivni aspekti drugih planetov na to konjunkcijo lahko samo pomagajo, da to za osebo ni pretirano obremenjujoče in najde neke ventile in načine za soočanje s to problematiko.

Temeljno pa ti aspekti nakazujejo zelo intenzivna in močna čustva, velike čustvene drame, včasih je človek v zgodnjem otroštvu soočen s kruto materjo ali življenjsko situacijo. Tudi sam ima obdobja intenzivnih čustev, drugič je človek hladen in neobčutljiv za to, kar čutijo drugi. Nekaj izjemno divjega, teže obvladljivega je v njegovem doživljanju, čustvovanju in odzivanju. Vroče-hladno, črno-belo, intenzivno-brez moči. Obdobja nosečnosti in ukvarjanja z dojenčki in otroki so zahtevna, še najbolj v ženskih kartah je videti, da so takrat nekako stisnjene v kot, življenje nanje premočno pritisne in izzove včasih tudi težje odzive. Včasih ta kombinacija (če se seveda potrjuje vsaj še z dvema dejavnikoma) naznanja tudi smrt matere.