Aspekti Sonca

SONCE IN LUNA:

Povezujeta se duh in duša, kar naznanja neko pomembno povezavo v osebi. Ljudje, rojeni ob mladi Luni, (torej takoj za tem, ko se je dovršila konjunkcija med Luno in Soncem) imajo več moči stvari začeti iz nič, manj zavesti, toda več volje in prvobitnosti. Ljudje, rojeni ob prvem krajcu, so izjemno dinamični in aktivni, ustvarjajo svoje življenje in izboljšujejo pogoje življenja. Kljub možnim oviram in neskladju duha in duše znotraj osebe, ali ravno zaradi tega, se človek poganja v življenje z vsemi svojimi energijami. So zelo materialni. Ljudje, rojeni okrog polne Lune, imajo več energije, po navadi boljše življenjske pogoje v odraslosti, so zelo materinske narave. Ljudje s padajočo Luno so temeljno bolj zavestni, imajo več zavesti tudi o drugi strani, drugih ljudeh, zato znajo deliti in širiti svoje znanje. Ljudje, rojeni ob padajočem kvadratu, so pogosto ovirani in obremenjeni, nosijo veliko odgovornosti na sebi. Bolj kot se zopet približujemo mlaju, bolj so usmerjeni navznoter, več je sočutja, bolj so duhovno odprti.

Rojeni v kateri koli pomembni ključni točki Luninega ciklusa, ki so opisane zgoraj, torej če sta v horoskopu Luna in Sonce v konjunkciji, polkvadratu, kvadratu, poldrugemkvadratu ali opoziciji, imajo potrebo po tem, da uskladijo pomembne dele sebe, cilje in potrebe, dušo in duha. Torej so med cilji in potrebo neke ovire, ki jih je treba uskladiti. Dokler to ni usklajeno, je v človeku napetost.

Harmonični aspekti med Luno in Soncem (sekstil in trigon) naznanjajo neko harmonijo v bitju, harmonijo med cilji in potrebami, sozvočnost med dušo in duhom, dobre odnose med starši. Taki ljudje so prej sprejeti s strani množice, drugih ljudi.

Čeprav sta Luna in Sonce povezana z mamo in očetom, manjkrat njuna povezava nakazuje odnos očeta in mame, pogosteje notranjo uravnoteženost, usklajenost duha in duše.

SONCE IN MERKUR:

Oba notranja planeta, Merkur in Venera, se, gledano z Zemlje, ne oddaljita močno od Sonca, zaradi česar je mogoče manj vrst aspektov. Merkur se od Sonca ne oddalji za več kot 28, Venera pa ne več kot 47 °.

Merkur-Sonce konjunkcija temeljno daje moč misli, sposobnost nastopati, se kreativno izražati, ustvarjalno pisati. Prinaša očeta, ki je precej mladosten in prilagodljiv, ravno tako igrivega in mladostnega moža v ženskih kartah. Naš talent je povezan z izražanjem, prenosom. Drugih aspektov, kot ste videli, ni mogoče imeti. Človek zna nastopati, paziti, kako se izraža, temeljno je bister. Tradicionalno gledano bomo rekli, da je konjunkcija s Soncem znak ožganosti, ker takrat planeta ni videti, Sonce ga skriva. Ožganost naj bi vzela moč Merkurju, da ta ne bi mogel več delovati na enak način. Po mojih izkušnjah ožgan planet ne izgubi svojih kvalitet, človek z ožganim Merkurjem ni manj bister, lahko pa dojema bolj osebno, velikokrat so mi izkušnje nakazale, da kljub svojim intelektualnim sposobnostim oseba zaradi zunanjih okoliščin ni mogla dokončati želenega izobraževanja. Tradicionalno obstaja še en pojav, imenovan kazimi. Planet je kazimi, ko je znotraj 0 ° 17' oddaljenosti od Sonca. Katerikoli planet je lahko kazimi ali ožgan. Ko je planet kazimi, naj bi zasijal v vseh svojih kvalitetah. Torej v primeru Merkurja bi človek s svojimi intelektualnimi kvalitetami lahko zasijal, bil izpostavljen. Izkustveno tega ne morem potrditi.

SONCE IN VENERA:

Možni aspekti: konjunkcija, polsekstil in polkvarat

Pri konjunkciji je treba zopet omeniti tradicionalna pojma ožganost (kombust) in kazimi. Po mojih izkušnjah ožganost ne uniči človekove prefinjenosti, veselja, pa tudi ne lepote. Lahko pa prinaša v partnerstvo ovire in težave. Kar je slaba lastnost te kombinacije narcizem, je pretiravanje z užitki, veselost, nagnjenost k temu, da se ceni bolj površinske stvari. Dobra lastnost te povezave pa je občutek za obliko, lepoto, sliko, umetnost, veselje do plesa in petja. Človek, ki ima Venero kazimi, bi moral biti kaj posebnega v zadevah umetnosti, lepote, estetike, mode in podobnega. Polkvadrat lahko prinaša težave v partnerstvu, narcizem, pretiravanje z veseljačenjem in podobne stvari. Ko se povezujeta dva 'srečna' planeta, tudi v disharmoničnih aspektih ne more nakazovati temačne in nesrečne osebe, lahko pa je oseba preveč pozitivna, noče videti negativnih plati življenja, preveč daje na zunanjost, zabave, lepoto in podobno.

SONCE IN MARS:

Harmonični aspekti: (sekstil in trigon)

Dve topli in aktivni sili skupaj lahko naznanjata veliko tekmovalno silo in moč doseganja uspehov in dosežkov. Človek je kljub pozitiven aspektu precej vročekrven, vendar je s pozitivnimi aspekti to neobremenjujoče in ne povzroča trenja. Rojeni zmagovalec. Človek ima več vitalne energije in pogosteje trdnejše zdravje. V ženskih kartah lahko nakazuje močnega očeta ali odločnega partnerja, partner je v nečim prvi. V kartah moških je to dober znak harmonije z očetom in pozneje tudi harmonija s sinom. Ljudje z veseljem sledijo njegovemu vodstvu.

Disharmonični aspekti: (konjunkcija, kvadrat in opozicija)

Konjunkcijo sem uvrstila med disharmonične aspekte predvsem zato, ker je pogosto v telesu preveč ognja in s tem več nagnjenosti k jezi. Če je ta konjunkcija dobro aspektirana in je njun dispozitor dobro postavljen, se da ta ogenj, tekmovalnost, dinamiko izkoristiti pozitivno, ob negativnih aspektih pa je človek lahko nagnjen k jezi, možne pa so tudi zdravstvene težave.

Opozicija je zoprna v odnosih, nakazuje večna trenja med sinom in očetom ali nas z našimi nadrejenimi, večni upor in tekmovalnost, ko pa smo mi avtoriteta, se vedno najde kdo, ki tekmuje z nami.

Kvadrat nakazuje problem sprostitve vitalne energije, v telesu je preveč ognja in ta povzroča taka in drugačna vnetja. Človek se zažene v projekte, velikokrat se izčrpava, se sooča z ovirami, nikoli ne more biti prvi, vedno ga nekaj ovira na tej poti. Odnosi z očetom, če gre za moško karto, so težavni, velika disharmonija v značajih, različna sta si. Naučiti se je treba sprejeti drugačnost očeta, ne zavreči celotnega tipa človeka zaradi nekaj značajskih napak. Saj se ta slika kaj hitro lahko prenese v odnos s sinom, na katerega smo lahko sprva preveč ponosni, potem pa se lahko ustvari podoben vzorec kot z očetom. Nikar se ne upirajte nadrejenim, nikar za vsako ceno ne delajte stvari po svoje, tudi za ceno miru v odnosu z nadrejeni, pustite vodstvo njim, s tem lahko vsaj malo pomirite energijo tega kvadrata. Sonce je kralj (šef), Mars je njegov vitez (podrejeni) in je za to, da dela to, kar Sonce zahteva od njega. V obratnem primeru boste v vlogi nadrejenega vedno doživljali tekmovalnega podrejenega, za katerega se bo zdelo, da vam hoče vzeti položaj. Fizična aktivnost je nujna za sprostitev presežka energije, vendar naj ne bo naš cilj vedno zmagati, dovolj je, da sodelujemo. Iz mojega praktičnega dela, pa vam lahko potrdim, da imajo tak kvadrat najbolj podjetni ljudje, da s svojo neumorno borbenostjo in tekmovalnostjo lahko marsikaj dosežejo.

SONCE IN JUPITER:

Harmonični aspekti (konjunkcija, sekstil in trigon):

Ko se med seboj povezujeta dva svetla planeta, dva 'benefika', dobrotnika, aspekt redkokdaj lahko prinaša zelo težko življenjsko zgodbo. In če se povežeta harmonično, je človeku res dano na lahko, bi se reklo. Že oče je nakazan kot uspešen in nekdo, ki je lahko opora natusu. Tudi sam natus cilje dosega z veliko podpore in lahkotno, vidi se, da so ti cilji lahko res veliki in da vedno pride do najrazličnejših priložnosti, zaradi katerih je lahko še bolj uspešen. Kot bomo videli na tečaju Razlage rojstne karte, včasih ta aspekt ne nakazuje nas samih, lahko našega očeta, partnerja, avtoriteto, in glede na vladavino hiš še koga, ti ljudje so lahko zelo uspešni. Vendar je že to, da imamo vplivne ljudi v življenju, lahko zelo koristno in spodbudno. Vedno pa deluje ta povezava kot velika zaščita našega življenja in zdravja, saj povečuje vitalnost.

Disharmonični aspekti (kvadrat, opozicija, polkvadrat …):

Lahko je oseba sama nagnjena k poveličevanju sebe, vidi se večjo in pomembnejšo, kot je. Pogosto je s to povezavo povezana inflacija jaza, bolestna samozavest. Vsekakor živi v osebi slika velikega očeta, ki pa najverjetneje ni realna, zelo pogosto nas ta slika ovira pri iskanju partnerja, ker nihče ni dovolj velik v ženski karti, ali nas sili k dosežkom v moški karti, saj ne glede na trud ne moremo doseči uspehov očeta. Tudi glede lastnih ambicij smo nenasitni, nič nam ni dovolj, kar pogosto prinaša nezadovoljstvo. Pomembno je spustiti potrebo po velikem uspehu in se naučiti biti hvaležen za to, kar nosi življenje, z manjšimi koraki na poti. Kajti nekatere ljudi lahko ta velika pričakovanja in stremljenja v jedru zatrejo in onemogočijo konkretne male korake, brez katerih ni uspeha.

SONCE IN SATURN:

Harmonični aspekti (sekstil in trigon):

Ni ravno vesela povezava, saj zahteva soočanje tudi z omejitvami in realnostjo življenja. Oseba ne napreduje tako hitro, vendar zna svojo pot načrtovati in korak za korakom napredovati do ciljev, ki si jih je zastavila. Seveda pa ta aspekt lahko ne kaže nas, v naši karti, čeprav kaže našo praktično sposobnost z delom priti do cilja, discipliniranost. Lahko nakazuje, da je bil naš oče discipliniran, delaven, resen človek tradicionalnih vrednost. V ženski karti lahko kaže tudi, da žensko nezavedno privlači starejši moški ali tradicionalni in resnejši moški. Moški s to povezavo zna delati, zna sprejemati bremena in odgovornosti nase.

Disharmonični aspekti (konjunkcija, kvadrat, opozicija, polkvadrat …):

S temi aspekti je pogost občutek manjvrednosti, neprimernosti, neadekvatnosti. Konjunkcija je precej neprijetna, saj Saturn obremenjuje vitalnost in nosi večjo verjetnost zdravstvenih težav v srednjih letih. Človek je lahko še vedno discipliniran in delaven, načrten in vse, kar je bilo napisano zgoraj pri harmoničnih aspektih, vendar je pogosto preobremenjen, utrujen in obremenitve najedajo njegovo vitalnost in pozneje tudi njegov zdravje. Seveda v karti ženske lahko kaže nagnjenost k starejšim ali bolj zaprtim moškim, zelo pogosto pa tudi težjo karmo, povezano s partnerjem. Skozi življenje postaja odnos naporen, zahteven. To velja tudi pri ostalih negativnih aspektih Sonca s Saturnom. Pri vseh disharmoničnih aspektih lahko vidimo, da je oče tisti, ki ga ni ali ni dovolj trden, da bi zagotavljal stabilnost otroku. Človek mora kmalu razviti lastno hrbtenico in postati trden in močan, prej dozori. Tudi ženske so – ali zaradi šibkega očeta in/ali partnerja – prisiljene v samostojnost, morajo se zanesti nase, ker ne morejo svoje moči in stabilnosti iskati zunaj sebe. Če sta Sonce, Saturn ali oba v dobrem znamenju zase, je človek zelo praktičen, vendar nekoliko pretirano trdo in nekompromisno uveljavlja svojo voljo ali so taki njegovi nadrejeni. Veliko je strahu pred izgubo položaja. Zelo veliko avtokratov (samodržcev) ima kombinacijo Sonce kvadrat Saturn. Po drugi strani pa imamo ob šibkem Soncu in Saturnu velikokrat ljudi, ki preprosto niso dovolj močni in praktični za soočanje z ovirami in težkimi platmi življenja. Naučiti se morajo sprejemati odgovornosti nase. Opozicija je nekoliko milejša, toda še vedno nakazuje, da je treba veliko delati na odnosih in da so odnosi z avtoriteto zahtevnejši. Vsi disharmonični aspekti Sonca s Saturnom nižajo vitalnost osebe.

SONCE IN URAN:

Harmonični aspekti: (konjunkcija, sekstil, trigon)

Konjunkcija je včasih pozitivna, drugič negativna, odvisno od tega, v katere aspekte je vpeta in kakšen je dispozitor. Velikokrat deluje spodbudno, kot energija, moč in volja, dinamika za izvirne cilje in ustvarjalnost. Moški s to konjunkcijo so precej družabni, aktivni, vendar tudi svojeglavi in nepredvidljivi. Včasih je to znak ločitve staršev zaradi očetove volje.

Sekstil in trigon prinašata človeku veliko dinamične energije, spodbujeno voljo in izvirnost pri delu. Človek s to kombinacijo je modernejši. Njegov oče je moderen, svoboden, pred časom. Ni ravno topel, je pa prijateljski, mu daje svobodo. V ženskih kartah to lahko pomeni, da je njen partner že ločen, da je imel pred njo drug odnos. Vidi se, da je partner lahko tudi njen prijatelj, da potrebuje veliko svobode in da je lahko uspešen v zadevah, vezanih na moderno tehnologijo, ali je uspešen astrolog.

Disharmonični aspekti (kvadrat, opozicija, polkvadrat …)

Zelo pogosto nakazujejo, da je bil oče natusa s to povezavo precej hladen, je imel burno družabno in/ali poslovno življenje, ni bil pa ravno dober oče, včasih je to tudi zgodba živčnega in neprijetnega očeta, drugič pa kaže zgodbo ločitve staršev v otroštvu. V ženskih kartah je še nekoliko bolj zoprno, saj nakazuje možnost ločitve. Značajsko je oseba precej samosvoja, pogosto v sporu z avtoriteto, možni so šoki, nepričakovane spremembe, predvsem na poslovnem področju, kar se zdravja tiče, pa to prinaša večjo možnost srčne kapi, sploh kvadrat. Tudi disharmonični aspekti povečajo voljo in družabnost.

SONCE IN NEPTUN:

Harmonični aspekti (sekstil in trigon):

Predvsem je povečana ustvarjalnost in duhovna podpora človeka. Človek ima angela varuha, ki ga vodi in varuje, ne glede na to, kako težka je situacija. Velikokrat je ta kombinacija znak, da sta naš oče, in v ženski karti partner, neptunovnske narave, sem spadajo umetniki, kemiki, zdravniki in duhovni ljudje. Ta kombinacija tudi nakazuje, da ima človek večjo potrebo po duhovnosti. Imamo idealizirane visoke cilje, ki pa jih dosegamo včasih po sreči, drugič z veliko podpore. Čeprav je povezava pozitivna, naredi človeka bolj ležernega in počasnega. V primeru manjka zemlje v karti pa še povečuje nepraktičnost osebe.

Disharmonični aspekti (konjunkcija, kvadrat, opozicija, polkvadrat …):

Zelo redko je konjunkcija pozitivna, lahko daje umetniške talente, očarljivo osebo, vendar zmanjšuje prodorno moč uresničevanja ciljev, prinaša pa lahko zanimive priložnosti in podporo ljudi. Pri konjunkciji z transaturnovci imamo vedno poleg talenta tudi šibkosti. V tem primeru je bil oče lahko alkoholik, ja ženski karti partner nezvest, v moški karti pa kdaj nakazuje sliko prevaranega moža, vsekakor je vzeta moč volje in zmanjšana praktičnost.

Ostali negativni aspekti nakazujejo, zmedenost glede ciljev, ne videti jih realno. Osebe s to povezavo imajo ogromne nestvarne cilje in zaradi tega jih težko dosežejo. Manj je volje, obstajajo obdobja brezvoljnosti in nemoči. Oče osebe s to povezavo je na neki način nemočen, lahko da ga natus idealizira in ga ne vidimo realno, kar vedno nosi razočaranja. Lahko je imel težave z odvisnostjo ali zvestobo, toda kaže se neka šibkost in s tem osebi manjka zaupanje vase in v svoje sposobnosti ter trdnost slediti sebi. V ženski karti ne nakazuje samo nestabilnega očeta, ampak tudi nestabilnega ali neiskrenega partnerja. Velikokrat je s to povezavo nakazana partnerjeva nezvestoba.

SONCE IN PLUTON:

Harmonični aspekti (sekstil, trigon):

Velika prodorna sila in brezkompromisna volja, ki ustvarja z neverjetno produktivnostjo in silovitostjo. Oseba s to kombinacijo lahko deluje trpka, vendar je tudi karizmatična. Oče osebe s to pozicijo je lahko zahteven in nekompromisen, nekdo, ki je marsikaj doživel, lahko je bil vojak. V ženski karti nakazuje možnost, da ženska izbere temnejšega, trpkega, a uspešnega partnerja, ki ima zelo veliko moč.

Disharmonični aspekti: (konjunkcija, kvadrat, opozicija, polkvadrat …)

Konjunkcija je precej zoprna, saj bremeni tudi vitalnost natusa, ne glede na spol. Hkrati nakazuje problematiko moči, nekdo osebo s to pozicijo prisiljuje, posiljuje ali je ona tista, ki izvaja prisilno moč na drugimi. Najpogosteje smo včasih v eni, drugič v drugi poziciji. Ženske s to povezavo se tega problema moči zavejo najpogosteje v odnosu s partnerjem, ki ga doživljajo kot nekoga, ki jih nadzoruje in brezkompromisno vodi. Nimajo pravice nič reči in narediti po svoje. Moški s to pozicijo pa se najbolj zavedajo te lastne lastnosti prek odnosa z očetom, ker je ta nakazan kot nekdo, ki jih vodi s pritiski in jim onemogoča razvijanje lastne moči. Ta konjunkcija zahteva veliko preobrazbo uporabe moči. Včasih divji oče, nekdo, ki ne nadzoruje svojih strasti, drugič smrt očeta.

Podobno velja tudi za ostale negativne aspekte. Najteže jih doživljajo moški, saj imajo lahko problem samonadzora, če je karta bolj ognjena, ali občutek kastriranosti, če je v karti manj ognja. V vlogi avtoritete lahko fanatično uveljavljanje svoje volje, brez prave sposobnosti prisluhniti drugim. V vlogi podrejenega zoprni šefi, ki pritiskajo na osebo s to pozicijo, ji grenijo življenje.