Razdelitev na hiše je povezana z vrtenjem Zemlje okrog svoje osi. One nakazujejo pomembne točke Sonca za tisti dan. Prva najosnovnejša razdelitev je glede na vzhajanje Sonca tisti dan, to je točka Ascendenta, točka, kjer je bilo Sonce tisti dan najvišje je MC, točka kjer je ali še bo Sonce zahajalo ta dan pa je točka Decscendenta, točka ker bo Sonce na svoji najnižji točki je IC.  To so štirje kvadranti, ki so v vseh sistemih isti, le pri sistemu enakih hiš, MC in  IC niso nuno  povezani z istimi hišami kot drugače. Vsebinsko pa razdelitev na hiše prinaša najbolj konkretne, materialne, določujoče zgodbe. Vsi ljudje rojeni na isti datum istega kraja imajo karto zelo podobno, toda glede na sam trenutek rojstva, takrat se formirajo hiše, vidimo konkretno zgodbo posameznika, pa tudi njegovo prizmo, pogled na življenje.