Jupiter kot nosilec splošnih vplivov.

Mihaela MalečkarAktualne teme

Eden od člankov  o tem, kako planetarna prehajanja preko znamenj in njihovi aspekti vplivajo na splošno klimo.

JUPITER

Ker Jupiter potrebuje celo leto za potovanje po določenem znamenju kot splošni vpliv  bolj nakazuje družbena dogajanja in trende, kot da bi vplival s svojim splošnim vplivom na vsakodnevne priložnosti in spremembe. Ker bi natančno  pregledovanje njegovih prehodov in mundanih aspektov težko poglobljeno razložila v tako kratkem članku, vam bom razložila splošne vplive Jupitra preko sedanjih in bližnje prihodnjih dejstev.

Jupiter je lani potoval po strelcu, letos po kozorogu, naslednje leto bo po vodnarju. Njegovo potovanje po strelcu, je kljub drugim težkim mundanim vplivom nosil še veliko optimizma, priložnosti za razvoj in napredek. Sam pa tja je družba preveč zapravljala, saj je bil pogled v prihodnost optimističen in se je zdelo, da se stvari izboljšujejo. Letos potuje Jupiter po znamenju kozoroga, kjer je na dnu in v enem od člankov o letu 2020 sem napisala, najbolj od vsega bomo pogrešali optimizem. Ja Jupiter v kozorogu nam vzame navdušenje, optimizem in razvoj, nas pa dela nekoliko bolj trpežne in ob dobrih aspektih lahko s trdim delom tudi kaj zaslužimo. Vendar je to čas, ko se zdi, da je življenje izgubilo radost in srečo, in nas golta strah, skrb in črnogledost.  Decembrski (19.12.)vstop Jupitra v vodnarju na prinaša leto, ko bosta vladala modrost in svoboda, lahko tudi velik znanstveni in tehnični napredek. Ljudje se bomo povezovali za skupne interese in na ta način vse skupaj porinili  v pomembne družbene premike.

Seveda, pa iz mundanega vidika ni pomembno le znamenje, skozi katerega Jupiter prehaja, ampak tudi aspekti, ter v katerem delu cikla je planet v odnosu z drugimi počasnimi planeti.

Jupiter je letos aprila naredil konjunkcijo s Plutonom, ki se je ponovila tudi v juliju in bo zadnjič aktualna v novembru letos. Jupiter Pluton sta oba povezana  s finančno sliko, z denarjem in bogastvom, tako sploh v kozorogu nosite resno finančno krizo. Ker velika konjunkcija, kot se reče konjunkciji mundanih (počasnih) planetov, pomeni tudi konec starega in začetek novega, nam ta čas obeta tudi 12 do 13 letno novo ekonomsko sliko, ki bo imela neko drugo temeljno logiko.  Karta nakazuje o skritem denarju ki prihaja k nam in laži, ki ga ta denar ustvarja, ter tudi potrebo po uporu in boju za svojo finančno samostojnost, govorim o naši državi seveda. Poleg omenjene konjunkcije pa je Jupiter delal letos trikrat  sekstil na Neptuna, februarja, konec julija in sredi oktobra, to je dokaj spodbudna duhovna energija, čas notranje preobrazbe in iskanje smisla, v zdravstvenem smislu pa denar, ki se ga je dalo za iskanje cepiv, po drugi strani pa že poznana zdravila, ki naj bi bila zelo uspešna v bitki z virusom, povezano tudi s čudežnim ozdravljenjem Trumpa, vendar jim politika ni dala dovolj moči, ker imajo očitno neke druge interese glede virusa in pa tudi zdravila zanj.

Letos se bo dogodila še ena velika konjunkcija Jupitra, ta bo s Saturnom na 00 stopinji vodnarja, in kaže da bo potreba po novostih in spremembah pomembna in velika. Ker je v karti omenjene konjunkcije za Ljubljano konjunkcija v šesti v širokem kvadratu z Uranom v vrinjem znamenju desete, je očitno, da prihaja do spremembe zdravstvenega sistema, vojaškega sistema in pa tudi družbenega ustroja v naslednjih 12 letih, ko bo ta konjunkcija delovala. Pritiski na spremembe bodo zelo veliki, ker je konjunkcija blizu descendenta, bodo vezani tudi na odnose s tujino.

Naslednje leto, ko bo le ta potoval po znamenju vodnarja bo Jupiter tvoril samo en mundan aspekt (aspekt s počasnimi planeti) in to je kvadrat z Uranom 17. Januarja na 6 stopinji vodnarja, kar prinaša zelo veliko potrebo po svobodi, ker je aspekt kvadrat bo svoboda na nek način ovirana, vendar se zdi, da bo ta kvadrat nosil tudi veliko trmo in voljo, da se pride so svobode četudi na silo.

Zgoraj sem vam na potovanju Jupitra preko znamenj in v aspektih nakazala na kak način on deluje kot splošni vpliv in je zaradi svoje oddaljenosti bolj povezan s skupnimi družbenimi spremembami, kot osebnim doživljanjem. Seveda če tranzitni Jupiter, ko potuje po določenih delih vaše natalne karte in je v aspektih z njenimi pomembnimi točkami in nebesnimi telesi vpliva tudi na vaše osebno življenje, na poseben oseben način.