Modrost zmajev… prepričanja nas ločujejo, diplomacija pa povezuje.

Mihaela MalečkarAktualne teme

Zmajeva glava v dvojčkih, rep v strelcu.

Aspektne konfiguracije,so povezovanje treh ali več planetov z aspekti v določeno obliko. Na nebu imamo od nedelje 16.8., pa vse do srede 19.8. sestavljajočo se aspektno konfiguracijo imenovano Zmaj. Gre za Zmaja, ki ne povezuje le planete, ampak je opozicija, ki je središčni del Zmaja, dejansko os Luninih vozlov. Ker je ta os že v temelju vezana na energijo Zmaja, imamo tokrat zmajevo energijo dano kar dvakrat. Usklajenost smeri gibanja nam olajša interpretacijo saj je severni vozel, ki ga imenujemu tudi Glava Zmaja v tej aspektni konfiguraciji dejansko na Glavi zmaja in Južni vozel, ki ga imenujemo tudi Rep zmaja dejansko na repu zmaja. Rep zmaja je torej v znamenju strelca, kar nam nakazuje odločnost, navdušenje, resnicoljubnost, toda v svoji veličini zna biti strelec kot slon v trgovini s porcelanom, brez občutka za resnice in razumevanje drugih. S svojo pozicijo veličine, onega, ki ve, lahko deluje razdiralno za vse preproste navadne ljudi, ki razmišljajo in čutijo  drugače kot on. Predvsem pa v imenu resnice lahko prizadene ljudi okrog sebe. Glava zmaja je v znamenju dvojčkov, in nas kliče, da svojo resnico izražamo z več občutka, ter da ne bijemo silnih bojev za svojo resnico. Ko človek iz vidika moči in veličine na druge gleda kot na nevredne, male, neumne, potem ostaja sam in ne more odpret vrata v sodelovanje, kot tudi ne v harmonijo. Glava zmaja ga uči, da je taktnost, diplomacija, sposobnost prilagoditi se, počakati, prisluhniti, se pogovoriti zelo pomembna veščina, ki pomaga, da se ljudje različnih predstav , religij, političnih nadzorov in prepričanj, kljub vsemu nekako konstruktivno povezujejo in ustvarjajo pestro in bogato življenjsko okolje.

Krila zmaja so tokrat ognjena, eno krilo sestavlja konjunkcija Merkurja in Sonca, jasnost in odločnost, ter kreativnost razuma. Delujeta jasno in svetlo, kot moč misli in  kot pozitivna miselna naravnanost za v prihodnje. Na drugem krilu pa je Mars v ovnu, ki nakazuje izjemno preživetveno moč, hitrost in neumornost, tekmovalnost.

Torej ognjeni zmaj, ki ima ogromno notranjo moč  za duhovne in konkretne premike, lahko ruši, če se upiramo spremembam in tičimo v svojem pogledu, predstavah, prepričanjih za vsako ceno.  Povedano drugače odločen in hiter Zmaj ne bo rušilen samo, če bomo upoštevali kvalitete dvojčka in se trudili prilagoditi, diplomatsko pogovoriti in usklajevati drugačnosti.