Kiron v ognjenih znamenjih nam nakazuje rano vezano na samozavest in moč izraziti sebe v svetu. Kiron v ovnu nakazuje rano vezano z iniciativnostjo, podjetnostjo, borbenim izrazom sebe. Kiron v levu nam daje rano vezano na samozavest in sposobnost izraziti same sebe, svojo posebno bit. Kiron v strelcu se nekoliko bolje počuti, kljub temu pa je videti, da imamo tu lahko rano zanosa, prepričanj, pa tudi idealizma.

Kiron v zemeljskih znamenjih nakazuje nekoliko bolj konkretne rane, lahko povezane z zdravjem, lahko povezne tudi z občutkom stabilnosti, varnosti, nadzora. Kiron v biku nakazuje rano lastne vrednosti in varnosti. Kiron v devici rad nakazuje konkretne zdravstvene težave, hkrati pa daje rano zaradi močne potrebe po redu in nadzoru. Kiron v kozorogu je tu še nekoliko bolj v rani nadzora, stabilnosti, lahko pa je rana povezana tudi z globokim strahom, paniko.

Kiron v zračnih znamenjih izkuša rane v odnosih s soljudmi. Tisti v dvojček se težko znajde s svojimi vrtniki, sosedi, okolico, lahko se počuti nekoliko drugačen, možne težave pri izražanju. Kiron v tehtnici ima največ težav v odnosih ena na ena, ga boli odsev v ogledalu drugega. Občutek, da odnosi prinašajo bolečino, in marsikaj lahko naredi, da bi se zaščitil pred tovrstno bolečino. Kiron je v vodnarju nakazuje rano vezano na družbeno, vezano na odnose s kolegi, prijatelji, podobno mislečimi, družbeni občutek. Lahko pa pomeni tudi rane zaradi posebnih drugačnih dojemanj.

Kiron v vodnih znamenjih lahko močno rani naš zasebni in čustveni svet. On v raku daje rane vezane na osebne odnose, na zasebno življenje, naše bolečine so vezane na mamo, družino, zasebno. Kiron v škorpijonu nakazuje rane vezane na strast, ljubezenske rane, seksualne blokade in prizadetosti. Kiron v ribah nosi neko nenavadno dušno odprtost za bolečine kolektivna, naš idealizem ali naša naivnost nas rani, rana pa je lahko vezana tudi na zmedo, kaos, nemoč, nestabilnost.

 

Kiron v hišah:

 1. HIŠA

Glavna rana ljudi, ki imajo Kiron v prvi hiši je doživljanje sebe, pogosto se čutijo kot manjvredne, inferjorne in nikoli ne dovolj dobre.

Kljub notranji rani ega in zavesti o sebi, pa so na ven vidni kot  energični, močni, samozavestni. To je ta paradoksnost Kirona.

Če se borijo za pravo stvar, za kolektivno dobro, so lahko zelo pogumni in iniciativni.

S časoma, ko gredo preko različnih bolečih izkušenj se v njih lahko rodi zavest  sebe, najpogosteje takrat, ko so pripravljeni sprejeti svoje občutke neadekvatnosti.

 

 1. HIŠA

Bistvena rana se tiče občutka varnosti. Globoka negotovost. Občutek, da nikoli ne dobijo, ne zaslužijo dovolj, da imajo vedno premalo. Ta občutek je lahko samo njihov notranji in ni realen. Pogosto kasneje v življenju pokažejo velik talent za finance.

 

 1. HIŠA

Občutek, da ne znajo dovolj, da ne morejo tega, kar bi želeli, povedati. Torej ne znajo izraziti tistega, kar je za njih pomembno.  Rana pa je lahko povezana tudi z brati in sestrami in odnosom z njimi. Način njihovega razmišljanja je precej drugačen. Po navadi imajo nek poseben talent za izražanje občutkov in čustev, notranjo vsebino.

 

 1. HIŠA

Rana je tu povezana z otroštvom in z enim od staršev, najpogosteje z očetom. Mogoče oseba izgubi očeta ali ga ta tako ali drugače rani.  S tem postane največja rana sposobnost zaupati, imeti zasebne odnose, pripadati. Nekako je treba zopet vzpostaviti odnos s svojimi čustvi, sprejeti ranljivost in  notranjo ranjenost, potem se rodi sposobnost, da druge notranje nahranite. 

 

 1. HIŠA.

Človek ima problem, da se ne more izraziti, ne more izraziti svoj poseben talent, tisto nekaj kar sije iz njega, njihovo lastno spontanost. Po navadi je že v otroštvu nekako utišana ta njegova potreba po sijanju, kreativnosti. No ljudje s tem položajem  kasneje izrazijo svoje posebne talente in so lahko slavne in zanimive osebnosti. Toda v njih lahko dvom o lastni talentiranosti ostaja.  Preden se uravnotežijo lahko svoj ego izražajo ali pretirano ali premalo.

Seveda je peta hiša povezana tudi z otroci, torej človek lahko izgubi otoka ali  je kako drugače ranjen preko otrok.

 

 1. HIŠA

Problematična je potreba po popolnosti. Videti je močno potrebo po kontroli, ki je lahko obsesivna. Ta napetost se lahko sprosti preko samote. Najbolje za njih je, da poslušajo telo in prisluhnejo njegovi modrosti, potem je manj verjetnosti, da bodo imeli zdravstvene težave. Koristi jim tudi sprejemanje vsega, kar je nepopolno, kar je ranljivo, in služiti življenju v celoti. Ljudje s to pozicijo imajo dar za zdraviteljstvo in pomoč bolnim, toda lahko pozabijo nase in ne zmorejo ozdraviti svojih težav in bolezni.

 

 1. HIŠA

Človek se s svojo rano srečuje preko odnosov z drugimi. Najverjetneje je imel težje izkušnje z staršem nasprotnega spola, ki mu je dal občutek, da so odnosi težki in boleči. Zato je kasneje lahko prestrašen in ne zaupa,, ampak pričakuje težave.

No preko partnerskega odnosa se lahko dotakne svoje rane in jo sprejme. Ko enkrat sprejme svojo rano, potem problematika, postopoma izgublja moč. No ta položaj pogosto kaže možnost, da se partner ukvarja z Kironovimi temami, torej , da je učitelj, zdravitelj, ali preprosto ranjeni. 

 

 1. HIŠA

Tudi ta pozicija Kirona je zahtevna, govori o tem, da se človek kmalu sreča z neko pomembno izgubo, mogoče smrtjo. In da kot posledico tega čuti močna čustva, tudi posesivnosti, jeze in maščevalnosti. Lahko se teh čustev boji in se zato noče odpreti. Se zapira vase. Posredno zaradi straha pred tem, da odkrijejo tvojo destruktivno naravo, ima oseba lahko probleme tudi v seksualnem pogledu. Šele ko se oseba sprejme in je pripravljena videti in spoznati svojo temno in zahtevno naravo, lahko dobi neverjetno moč, s katero lahko usmerja in pomaga drugim, skozi njihove emocionalne bolečine.

 

 

 1. HIŠA

Ta pozicija govori, da je ranjena predstava o bogu, da najpogosteje  religiozni okvirji staršev in okolja ne zadovoljijo osebe. Včasih pa je »Bog« tisti, ki jih je ranil.  Ljudje s to pozicijo se kmalu sprašujejo o smislu in pomenu, ter iščejo neko večjo resnico. Pomembno je, da razumejo, da ni njihova resnica edina prava, ampak je prava za njih, ter da sprejmejo svojo lastno posebno potrebo v odnosu do boga.

 

 1. HIŠA

Ta položaj pogosto govori, da je mati tista, ki na nek način rani osebo. Zato ima oseba verjetno težave z avtoriteto tudi kasneje v življenju. Težave ima tudi pri doseganju ciljev in pri iskanju svojega mesta v svetu. Drugi jih lahko dojemajo kot uspešne, toda oseba se počuti neuspešna, ne glede na realnost.

Velikokrat se osebe s to pozicijo odločijo za poslovno pot, ki jo simbolizira Kiron torej neko nenavadno pot, pot zdravitelja , učitelja, mentorja in tako naprej, nekoga , ki se je naučil iz svoje rane in sedaj svoje znanje prenaša na druge.

 

 1. HIŠA

Tu je oseba ranjena, ker se ne počuti sprejeta v okolju, počuti se drugačna, nenavadna. Strah jo je skupine.  Najpogosteje ima talente, da se poveže s kolektivnimi idejami, vendar mora paziti, da je tolerantna do drugih in ne, da samo zahteva toleranco zase. Pomembno je, da so jasni in nepristranski, originalni v mišljenju.

 

 1. HIŠA

Rana te osebe je povezana z zavestjo ločenosti in individualnosti. To je oseba, ki dolgo v življenju ohranja občutek enosti z vsem. Težko se zave sebe kot ločene. Pogosto se čuti, da je žrtev življenjskih okoliščin. Ko oseba uvidi igro žrtve in se zaveda zavisti ljudem, ki imajo močan občutek svoje identitete, potem lahko postane prežeta z močjo ljubezni in s tem  daje svoje talente za dobrobit vseh.