SONCE V HIŠAH:

  • kaže, na kaj smo ponosni,
  • na katerem področju izražamo svoj posebni talent,
  • na katero področje je usmerjen naš oče ali mož,
  • kje smo lahko uspešni,
  • človek, stvar, področje, ki ga hiša predstavlja, je Sončeve narave (pogosto kaže moško osebo),
  • kaže tudi, kje smo spoštovani.

 

Sonce v 1. hiši:

Sonce v prvi hiši okrepi stopnjo vitalnosti in naredi človeka bolj samozavestnega, samostojnega, odločenega, rojenega vodjo. Poudarjene so bolj moške kvalitete. Slabo aspektirano Sonce lahko prinaša samovšečnost, samopoveličevanje, premalo občutka za drugo stran. Na zunanji videz Sonce dobro vpliva, saj je človek pod njegovim vplivom bolj sijoč, karizmatičen, lahko pa prav lep (Apolon je poznan po svoji lepoti), telo je lepo zgrajeno, atletska postava. Drugi ljudje človeku s to pozicijo z lahkoto sledijo, ga doživljajo kot vodjo. Večja verjetnost, da smo spoštovani in podobni svojemu očetu.

Sonce v 2. hiši:

Sonce v drugi hiši naznanja, da je naša samozavest močno povezana s tem, koliko imamo na banki. Če je to Sonce blokirano, predvsem s Saturnom ali Plutonom, imamo problem samozavesti, ki pa ga najpogosteje kompenziramo s trudom za materialnimi dosežki. Ta pozicija najpogosteje nakazuje materialni uspeh, na katerega smo ponosni in zaradi katerega smo spoštovani. Oče in/ali mož sta stabilna, praktična, usmerjena v materialni razvoj.

Sonce v 3. hiši:

Moč misli in besed. V času osnovne šole so bili ljudje s to kombinacijo pomembni, predsedniki razreda ali kaj podobnega. Povečana sposobnost kreativnega izražanja in sposobnost nastopanja. Brat ali sestra (najbolj tisti, ki je rojen za natusom) je za natusa pomemben, ga natus ceni in mlajši sorojenec ima večje potenciale, da doseže nekaj velikega, ob blokadah pa je natusov problem samozavesti, na neki način povezan s sorojenci. Ta kombinacija daje večjo verjetnost uspeha v osnovni šoli in pri trgovanju ter možnost avta neke priznane znamke.

Sonce v 4. hiši:

Oče se kaže kot pomemben temelj družine, tisti, ki nudi varnost. Velikokrat to naznanja plemenite korenine, pomembne prednike in neko dominanco enega od staršev v domu, najpogosteje je to oče. Samozavest človeka s to pozicijo se potrjuje s tem, kakšen dom ima, na svoj dom je ponosen, vanj vlaga veliko denarja in energije. Je globoko samozavesten, rojen z dostojanstvom, velikokrat se v otroštvu vse vrti okrog njega.

Sonce v 5. hiši:

Naznanja ustvarjalne talente, možnost športnih uspehov, zlatih medalj in podobno, če je Sonce dobro aspektirano. Oseba s to pozicijo je ponosna na svoje ustvarjanje, na otroke, z nekaj aflikcij pa je lahko do svojih otrok pretirano gospodovalna, dominantna. Večja verjetnost, da bodo otroci osebe s to pozicijo uspešni. Oče osebe s to pozicijo je veseljak, športnik ali človek z umetniškimi talenti.

Sonce v 6. hiši:

Sonce v šesti hiši nakazuje, da je samozavest povezana z delom in pridnostjo, uslužnostjo. Temeljno nižja samozavest, človek s to pozicijo, teže uveljavi svojo voljo, lahko pa je vodja nekega manjšega oddelka v službi in na ta način izživi to povezavo. Sonce tu nakazuje nekoliko nižjo vitalnost, nakazan pa je talent za delo v medicini in drugih uslužnih dejavnostih ter vseh dejavnostih, kjer je potrebno nositi uniformo. Možnost, da je natus s to pozicijo zelo ponosen na svoje ljubljenčke, kateri od njih je lahko tudi zmagovalec ali gre samo za živali z rodovnikom.

Sonce v 7. hiši:

Partner osebe s to pozicijo je središče njenega sveta, nanj je oseba ponosna, on je njena trofeja. To je še toliko bolj očitno v ženskah kartah in nekoliko manj prijetno v moških kartah, saj je v tem primeru partnerica lahko izjemno dominantna, kar je za marsikaterega moškega zelo zahtevna stvar. Pogosto nakazuje uspešnega partnerja, velikokrat dominantnega, redkokdaj pa je to enostaven znak, kar se zakona tiče. Sonce v sedmi pa tudi nakazuje, da ima človek s to pozicijo talent za odnose in je lahko v javnosti zelo spoštovan in priznan. Po drugi strani pa z vsaj kako blokado vidimo tudi, da je včasih zanj preveč pomembno, kaj o njem mislijo drugi, je njegova samozavest pretirano odvisna od priznanja drugih.

Sonce v 8. hiši:

Pri tej povezavi je nakazan talent za delo z denarjem drugih ljudi ter intenzivnost in poglobljenost ciljev posameznika. Vitalnost je s to povezavo nižja, ogroženost osebe večja, večja pa je tudi verjetnost kriz, povezanih z doseganjem ciljev. Natus s to pozicijo je zelo odločen v trenutku kriz in težkih časov, skozi krize mu raste samozavest. Oče in/ali mož gresta skozi krizo, sta skrivnostna in intenzivna človeka. Če karta potrjuje še z drugih vidikov, lahko izguba moža ali očeta. Lahko značajsko zahteven oče in/ali mož.

Sonce v 9. hiši:

Človek s to pozicijo ima visoke cilje, precej odprt pogled na življenje, obstaja večja verjetnost, da uspe v tujini, v založništvu, kot akademik in v drugih zadevah, ki jih simbolizira 9. hiša. V študijskih letih lahko doseže uspeh ali je postavljen kot vodja nečesa. Ima poznane učitelje, lahko študira igro ali vede, ki se ukvarjajo z organizacijo. Lahko je spoštovan na verskem ali etičnem področju. Njegov oče ima velikokrat tuje korenine, je svetovljan, ki je marsikaj videl, s precej širokim pogledom na življenje.

Sonce v 10. hiši:

Vidi se veliko možnost, da je natus s to pozicijo spoštovan v družbi, ima moč poslovno uspeti, imeti vlogo vodje. Ob blokadah (težkih aspektih Sonca) človek s to pozicijo skozi poslovno področje kompenzira občutke inferiornosti, ki jih je dobil v odnosu s svojimi starši. Najpogosteje dominantna mati ali poslovno uspešna mati, toda res velikokrat je problem pretirane dominacije enega izmed staršev. Ob blokadah so lahko tudi naporni odnosi z nadrejenimi. Temeljno pa dober znak, ki nakazuje, da ima človek dovolj volje in moči za poslovni uspeh.

Sonce v 11. hiši:

Ponos človeka s to pozicijo je pogosto povezan s tem, da je družbeno angažiran, spoštovan v širšem krogu ljudi. Med prijatelji se znajdejo tudi zelo pomembne osebe, take z veliko moči. Lahko je ponosen na svoje prijatelje ali zaradi njihove splošne družbene prepoznavnosti. Včasih prinaša ta povezava tudi pomembno avtoriteto na področju astrologije (ker smo ravno astrologi). V ženski karti je nakazano, da je njen partner tudi njen prijatelj. Oče osebe s to pozicijo je lahko zelo družaben, nenavaden ali v družbi močno angažiran človek.

Sonce v 12. hiši:

Vitalnost je s to povezavo nižja. Sonce se ne počuti najbolje, saj je skrito v ozadju. Zato ta povezava velikokrat nakazuje nižjo samozavest, težave, povezane z možem, očetom. V ženskih kartah včasih nakazuje, da se ženska skrivaj srečuje s poročenim moškim. Ta kombinacija je dobra samo v kartah umetnikov, sploh če je Sonce povezano z Neptunom ali Venero. Človek s to pozicijo je lahko tudi vodja v zaporu ali v bolnišnici ter uspešen na področju kemije in drugih področjih, ki ji simbolizira dvanajsta hiša.