Pomembno je razumeti, v čem se razlikujejo znamenja in planeti, da bi laže razumeli, kaj eni in drugi sporočajo v karti.

Planet je gibajoče se nebesno telo, ki se giblje v določenem ritmu, in s tem ko spreminja položaje, deluje na nas na različne načine. Torej je iz tega enostavno sklepati, da je planet tisti, ki igra glavno vlogo in predstavlja neko bistveno osebo, stvar, dogodek v našem življenju. Za razliko od njega so znamenja predeli neba, ki so fiksno določeni, glede na potovanje Sonca, kot ga vidimo z Zemlje. Zodiakalna znamenja s tem predstavljajo tip energije, ki jo planeti sprejemajo, ko vstopijo v določeno znamenje.

Če na astrologijo gledamo kot na gledališko predstavo, so planeti igralci, zodiakalna znamenja so vloge, ki jih igrajo, hiše pa so scene ali prizori, skozi katere igralci prehajajo, ko igrajo to vlogo.

Planeti delujejo drug na drugega prek aspektov.

Mi se sedaj osredotočimo predvsem na znamenja in planete. In če gledamo s tega zornega kota, da so planeti igralci in da so znamenja vloge, nam je laže razumeti, zakaj se planeti počutijo v nekih znamenjih bolje kot v drugih, saj je normalno, da vsem igralcem niso vse vloge domače.

Predstavljajmo si na primer igralca tipa Lune, ki igra vlogo znamenja ovna. Imamo čustveno, mehko, materinsko žensko, ki mora odigrati vlogo egocentičnega, dinamičnega, podjetnega človeka – logično je, da se v tej vlogi počuti neprijetno. Seveda je pa logično tudi, da se ta ista igralka veliko bolje počuti v vlogi znamenja raka, materinske ženske, gospodinje, čustvene, skrbne, doma ... Z vlogo se brez težav poistoveti in se počuti, kot da ji ni treba igrati.

Tudi počasni planeti se obarvajo z energijo znamenja in igrajo vlogo znamenja, vendar je to bolj generacijsko in ne tako osebno, osebno delujejo le prek aspektov z osebnimi planeti in se bolj tipično izražajo prek hiš.

Pri planeti se sprašujemo: kdo ali kaj?

Pri znamenjih pa iščemo odgovore na vprašanje: na kak način, kako?