Planeti

Astrologija imenuje za planet tudi svetila, to je navada, ne pa neznanje. Seveda vemo, da Je Luna Zemljin satelit in Sonce zvezda, in da so vozli, le sečišča krožnic, ter da je Kiron planetoid. Za vsak slučaj bomo spodaj uporabljali izraz nebesno telo, da ne vznemirjamo preveč zunanjega sveta.

V Astrologiji je vsako nebesno telo simbol, ki govori v slikovnem jeziku. Nebesno telo kot simbol zajema mnoštvo pomenov in astrologova izurjenost omogoča, da iz pozicije in povezanosti nebesnega telesa sklepa na konkretne dogodke, ljudi in stvari v življenju osebe.

Zato je pomembno, da smo astrološko načitani, torej da beremo tako psihološke kot mitološke knjige in iščemo vsebinske povezave med nekim nebesnim telesom in pa zunanjimi pojavi in notranjim doživljanjem.

Tu bomo opisali vplive vsakega nebesnega telesa (ki igra v astrologiji pomembno vlogo) in si ga ogledali skozi spekter pomenov (pojmov), ki spadajo pod njegovo vladavino.