Jupiter

Jupitrov simbol predstavlja prevlado duhovnega nad materijo, saj je polkrog (duhovno) nad križem (materialno) in s tem nakazuje filozofski pristop življenju.

Največji planet v našem osončju je povezan z rastjo, razvojem, ekspanzijo in sploh vsem, kar odpira, širi, veča, razvija, raste in napreduje. To večanje je lahko nekaj, kar dojemamo pozitivno, na primer večja številka prihranka na bančnem računu, lahko pa nekaj, kar dojemamo negativno, torej veliko večja številka na tehtnici, ko se tehtamo.

V grški mitologiji je povezan z Zevsom, glavnim bogom, in to kaže na rast, razvoj, pomembnost, plemenitost in vse, kar je vzvišeno, presežno, aristokratsko. Kot vladar Strelca je Jupiter planet, povezan z akademskimi krogi, tujino, mediji, sodstvom in vsem, kar je »vele« (veleposlanik, veleposestniki …). Kot vladar Rib je povezan z duhovnostjo, odpiranjem, zaupanjem, predajo.

Sociološko:

Jupiter predstavlja moškega v zrelih letih, ki je na vrhu sveta, ko je še dovolj močan, da vlada, za seboj ima obilo izkušenj, bogato življenje, veliko spoznanj, veliko dosežkov, širino (tujina, znanje, filozofija …), odprtost, najpogosteje neki uspeh (finančni, akademski, družben …). Predstavlja uspešne ljudi, bogate, aristokracijo, povezan je tudi z zdravniki, akademiki, pravniki. Jupiter je učitelj, ki se te dotakne, ti pomaga razširiti svet, te odpre. Jupiter kot vladar Rib lahko predstavlja tudi duhovnika in duhovščino, še najbolj škofe in papeža. Ljudi, ki so v naši karti simbolizirani z Jupitrom, imamo večinoma radi in skozi njih je možen tudi naš razvoj, naš uspeh. Koristno je, da do takih ljudi ustvarimo pozitiven odnos. Jupiter je dober v vlogi svetovalca in v drugih pomembnih funkcijah, kot je na primer funkcija ministra.

Asociacije: učitelj, pravnik, profesor, akademik, rektor, modrec, duhovnik, teolog, rabin, papež, škof, misijonar, guru, prerok, svetnik, aristokrat, zdravnik, tujec, turist, bogataš, milijonar, bankir, finančnik, magnat, kapitalist, veleposestnik, veletrgovec, veleposlanik, snob ...

 

 

Psihološko:

Jupiter predstavlja tisto v nas, kar vidi veliko sliko, kar je vedno usmerjeno v razvoj, v napredek, tisto, kar želi presegati, pa tudi tisto, kar je v temelju dobrodušno in sprejemljivo. Ne omejuje se na obstoječe, možno in na omejitve, ampak sega čez vse to, s pomočjo vizije, zaupanja in vere gre preko tega, kar je sedaj, v tisto, kar nosi prihodnost. Nekaj izjemno vizionarskega je na njem. Ker predstavlja preseganje materialnega, ni več omejen samo z osnovnimi življenjskimi zgodbami, ampak sega čez, v modrost, filozofijo, religijo, duhovnost. Tudi v odnosih presega navezanost in odbojnost (ljubi in sovraži) in sledi plemenitosti, etiki in enakosti pred zakonom. Vedno hoče več, kot ima, seveda odvisno od tega, kako je postavljen v določeni karti. Tam vidimo, kaj si želi preseči, torej ali gre za materialna, intelektualna ali duhovna stremljenja. Toda ker je toliko v idealih in v velikih slikah, je lahko slep za tisto, kar je pred njegovim nosom. Jupiter pa nakazuje tudi potrebo po svobodi, po tem, da ga nič preveč ne veže, zavezuje, da lahko deluje po svojem občutku in v skladu s svojo modrostjo. Ker na življenje gleda iz razdalje in ima širino ter odprtost, je sposoben humorja tako na lasten kot na tuj račun. Do življenja ima neko distanco, neko »coolness«. Tako Jupiter kot Saturn sta povezana z moralo, Saturn bolj dogmatsko in s pravili, morala Jupitra pa je morala srca, ko delaš to, kar veš, da je prav, ne glede na zunanja določila. Seveda pa ima tudi Jupiter svoj senčno plat, v katero sodi občutek večvrednosti, ki včasih meji na kompleks boga, pretiravanje, idealizem in sposobnost spregledati realnost zavoljo velikih slik prihodnosti.

Asociacije: integriteta, lojalnost, optimizem, zaupanje, vera, duhovnost, modrost, preseganje obstoječega stanja, razvoj, dobrodušnost, dobronamernost, plemenitost, iskrenost, poštenost, smisel za humor, vizije, etičnost, pretiravanje, občutek večvrednosti, snobovstvo, idealizem …

 

Predmetno:

Predmeti, ki jih Jupiter predstavlja, so po navadi veliki ali pa tisti, ki omogočajo ekspanzijo. Ti so povezani s prestižem, udobni, veliki, vredni, dragoceni in sorodno. Vsekakor je Jupiter povezan z vsemi ustanovami, kjer se deli znanje, predvsem tisto širše (višje) znanje, torej z vsemi univerzami, fakultetami, akademijami in sorodnim. Povezujemo ga z vsem, kar informacije zbere, torej tako s knjižnicami kot s časopisnimi hišami, založbami, tudi televizija je do neke mere povezana z njim. Prav tako ga povezujemo tudi s sodišči. Jupiter je tudi splošni signifikator denarja, bank, delnic, imetja, vlaganj. Simbolizira vse objekte in pa marsikatero stvar, povezano z religijo, torej kelih, cerkev, samostan in sorodno. V hrani je to vse, kar nas debeli, torej mast, maslo, olje, ogljikovi hidrati in podobne stvari. Z Jupitrom so povezane velike živali, med njimi sta najbolj tipična konj in slon, včasih pa ga povezujemo tudi s psom, vendar samo, če psa doživljamo kot zvestega prijatelja. Jupiter simbolizira tudi daljša potovanja in tujino.

Asociacije: univerza, fakulteta, akademija, sodišče, založba, televizija, časopisne hiše, uvoz-izvozna podjetja, turizmom, denar, banka, bančniki, imetje, dohodek, cerkev, samostan, mast, olje, ogljikovi hidrati, velike živali, konj, slon, pes kot zvesti prijatelj, kavč in fotelj, dnevna soba, vse, kar je udobno, vse, kar je luksuzno, vse, kar je veliko, vse, kar ni nujno za preživetje in kar je tisto več, kar si vsakdo ne more privoščiti, neke vrste presežek.

 

Duhovno:

Jupiter je v jedru vsakega človeka kot njegov lastni vodnik, učitelj in modrec, ki ga vodi z izjemno modrostjo, z uvidi, razumevanjem celote. Tisto nekaj v nas, kar nas odpira, da na stvari lahko pogledamo od daleč, z mirom in zaupanjem, da je vse tako, kot mora biti, kot bi se sestavile vse sestavljanke, in se končno vidi celo slika. Seveda, dokler je naš notranji vodnik še speč, je zelo dobro najti si zunanjega učitelja, ki te vodi. Pri tem je seveda potrebna izjemna previdnost, pregledati, ali se ta vodnik vede moralno in tudi živi, tisto, kar uči. Toda v stiku z učiteljem se človeku odpira tudi ta notranji vodnik in je s tem duhovni razvoj neizmerno hitrejši. Predstavljajte si, da bi se morali naučiti brati in pisati sami, koliko časa bi to trajalo in kako zelo pomemben je učitelj, ki učenje močno pospeši. Ravno tako duhovni učitelj vodi učenca, da ta hitreje napreduje. Kasneje sta učitelj in učenec povezana s srcem in niso več potrebni direktni napotki, v končni fazi pa se učenec vedno bolj uglasi z notranjim vodnikom in s tem postaja vse lažje postaja učitelj drugim. Jupiter je torej tako zunanji kot notranji učitelj, tisto najlepše v nas. Duhovni razvoj spodbuja z zaupanjem, navdihom, vero in vzvišenimi stremljenji. V njem je potreba iti preko navadnega zemeljskega življenja in odkriti svoje poslanstvo, svojo dharmo. Svoja spoznanja velikodušno širi. Njegova senčna stran v duhovnem smislu pa je ta, da je idealist in s tem včasih spregleda, kaj se okrog njega dogaja, v imenu vere, ideje, duhovnosti zanemari svoje obveznosti. Ne zna videti veličine v malem, vsakdanjem, ampak samo v velikih idejah, filozofijah, religijah.

Asociacije: duhovni učitelj, modrec, guru, poslanstvo, vodnik, zaupanje, vera, navdih, širina, idealizem …

 

Telesno:

Vlada jetrom in žolču. Upravlja s funkcijami trebušne slinavke, torej z asimilacijo maščob in ogljikovih hidratov. Vlada arterijam, povezan je s krvjo, prehranjevanjem in rastjo.

Asociacije: jetra, žolč, trebušna slinavka, arterije, kri, prehranjevanje in rast.