Merkurjev simbol je sestavljen iz treh delov, spodaj je križ, v sredini krog in na vrhu polkrog, to pomeni, da individuum (krog) deluje v materialnem (nad križem), pa vendar je povezan tudi z duhovnim (polkrog).

Merkur je planet, ki je najbližje Soncu, njegov obrat okrog svoje osi je počasen, okrog Sonca pa hiter. Zaradi tega je ena stran planeta izrazito toplejša in svetlejša, druga pa veliko hladnejša in temna. Simbolično nas to spominja na dvojno naravo znamenj, ki jim Merkur vlada, in s tem to neko dvojnost samega Merkurja. Hermes (grški vzporednik rimskemu Merkurju) je božji sel, znan je predvsem po svoji prebrisani igrivi naravi, s čimer je skozi prigode postal Apolonov ljubljenček (bližina Soncu), pa vendar je po drugi strani tisti, ki vodi duše na njihovem zadnjem potovanju v Had (torej ima tudi senčno, globljo, temnejšo stran).

Sociološko

Ker je povezan s prenosom, pod njegovo okrilje spadajo tudi trgovci, trgovski potniki, poštarji pa tudi avtoprevozniki. Hermes ima posebno nalogo, da vodi potnike preko takih in drugačnih nevarnostih, ki se na potovanjih lahko pripetijo, zato vlada vsem, ki so veliko na cesti. Na svoji strani ima tudi tatove in lažnivce. Ker vlada mislim in besedam, je povezan z vsemi tistimi, ki se z besedami ukvarjajo, tako novinarji kot pisci, radijski voditelji, jezikoslovci in podobno.

Asociacije: otrok med šestim in dvanajstim letom, trgovci, poštarji, poštni uslužbenci, uslužbenci telefonije, anketarji, pisci, novinarji, prevajalci, lektorji, jezikoslovci, učenci, obiskovalci tečajev, popotniki, avtoprevozniki, taksisti, vozniki avtobusov, vozniki, rokodelci, lažnivci, tatovi …

 

Psihološko

Merkur vlada mišljenju, sposobnosti z analizo razumeti stvarnost in pa govoru, sposobnosti prenašanja misli, doživetja in izkustva še na druge. V tem pogledu vlada logosu (grška beseda širokega pomena), torej vsem najrazličnejšim načinom manifestacije našega mišljenja, od notranjih dialogov do natančne analize, od govora, razpravljanja in razglabljanja pa vse do bolj surove in vsakdanje rabe govora (govoričenje in opravljanje ...).

Na tem mestu je treba razčistiti odnos med Merkurjem in Jupitrom (grški Zevs). V mitologiji je Hermes Zevsov sin. Podobno je tudi v astrologiji. Merkur je analiza, to so besede in stavki, so pisatelji in učenci. Jupiter je sinteza in je vsebina, bistvo, modrost, ki se za gomilo besed skriva (če seveda se), to so tudi uredniki in učitelji, profesorji ... Merkur je intelektualna enota, Jupiter pa je celota, ne kot skupek vsega napisanega, ampak kot jedro tistega, kar je napisano, in pogosto je ta sinteza pojmovno neulovljiva.

Psihološke kvalitete Merkurja so objektivnost, igrivost, prebrisanost, lahkotnost, praktičnost, iznajdljivost, zabavnost in podobno. Torej prilagodljivost življenju in igriv odnos do njega, zato včasih, če je v karti poudarjen in negativno povezan z drugimi planeti, nakazuje tudi lažnivost, nezrelost, otroškost in sorodno.

Asociacije: potreba racionalno razumeti, kaj se ti dogaja; sposobnost s pomočjo opazovanja govornih lapsusov odkriti psihološke težave, se odmakniti od situacije in od čustev ter analizirati, pogledati stvari bolj trezno od daleč; potreba po tem, da se povezujemo, da posredujemo svoje doživljanje in razumevanje drugim, iznajdljivost, lažnivost, objektivnost, sporočanje, analiziranje, razmišljanje, izražanje, lahkotnost, igrivost, prebrisanost, bistrost, otročje, nezrelo …

 

Predmetno

Glavna naloga Merkurja je prenos. Prenos tako informacij, zato ga povezujemo s časopisi, knjigami, šolo, pošto, telefoni, radiji in podobno, kot tudi prenos stvari, zato je povezan s prevozom in s tem vlada vsem prevoznim sredstvom. Torej so pod njegovo vladavino kamioni, vlaki, taksi, motor, kolo in sorodno. Uran prevzema vladavino pri modernih prenosih informacij ali stvari, kar bomo spoznali kasneje.

Merkur je povezan tudi s simboli in vlada številom, saj nam le-ta omogočajo spraviti stvarnost v red in urejeno logiko. To so neke skupne osnove, skozi katere je šele omogočeno ovrednotenje določenih pojavov. Vlada tudi pojmovnem svetu, torej besedam, ki s svojo generalizirajočo močjo zbiranja podobnih pojavov spadajo pod isto smiselno okrilje, temelj govora in mišljenja.

Astrološko ga tozadevno povezujemo s šolstvom, predvsem osnovno šolo, pa tudi s knjigami in vsem, iz česar je mogoče znanje sprejeti.

Asociacije: šola, pisalo, števila, beseda, misel, pojmi, stavki, knjiga, zvezek, slovar, pisalna miza, knjižnice, čitalnice, učilnice, knjigarne, kalkulatorji (ročni računalniki), živo srebro, prevozna sredstva, ceste, pismo, pošta, telefon, elektronske naprave, trgovine, rumena barva, sreda …

 

Duhovno

Stvarnost, ki jo dojemamo, ko je vključen Merkur, torej skozi ustrezne pojme, je razrezana stvarnost, stvarnost (pod tem pojmom mislimo na vse, s čimer pridemo v stik, pa če je to notranje ali zunanje), ne toliko doživeta oziroma doživeta skozi pojme. Imamo nekakšen odmik od stvarnosti in imamo tudi priložnost opredeliti jo na določen način, jo tudi videti na določen način, pri čemer pa je intelektualni proces lahko zelo trd, ker določenim stvarem daje trdne, nespremenljive in jasno določene pomene. Na ta način s svojim intelektom stvarnost tudi omejujemo in ji dodajamo nekaj, česar sama na sebi nima. Tu srečujemo nekakšen nerealni presežek, ki mu dajemo realno vrednost. Na ta način je vsako naše razglabljanje, vsako naše mišljenje in pojmovno sprejemanje že ujeto v neko laž. Analiza kot bistveno orodje Merkurja je tisto, s čimer se človek loči od živali, in je tisto, zaradi česar ima kot tak neizmerne možnosti. V duhovnem smislu je ta razlika nekaj, kar nam omogoči vstop na duhovno pot, in omogoči, da vsa svoja izkustva s pomočjo sposobnosti analize ponovno ovrednotimo. Pomaga nam razumeti, kaj nam učitelj sporoča. Zaradi Merkurja lahko beremo knjige in se iz njih učimo, bolj kot je izostren in koncentriran, bolj postaja ostro orodje za razumevanje, vendar ga je na neki točki nujno spustiti in vstopiti v čisto spoznanje. Pogosto se s tem v zvezi uporablja asociacija na osla, kajti ta te lahko privede do doma, toda da bi v svoj dom tudi vstopil, je treba zlesti iz osla in vstopiti brez njegove pomoči. Mistiki iz najrazličnejših ver pravijo, da je na neki točki treba opustiti tudi misel, če naj bi lahko vstopili v čisto izkustvo.

Asociacije: sposobnost odmakniti se od lastnih čustev in hladneje, racionalno analizirati dogodke in naše odzive nanje; s pomočjo Merkurja učitelji prenašajo na nas svoje znanje in nam s tem omogočajo bolje razumevanje naših izkustev in vpogledov vanje, v negativnem smislu pa nam škodi pretirano analiziranje in oklepanje misli in besed.

 

Telesno

Podobno kot pri Luni tudi težko položen Merkur v karti, ki nakazuje možnosti bolezni, naznanja bolezni v otroštvu. Vlada živčevju in živčnemu sistemu. O živčevju govori poleg Merkurja tudi Uran.

Asociacije: glasilke, roke, pljuča, živci, živčni sistem, ramena, prsti, dlani, medorganske in medcelične povezave, delo ščitnica, organi sluha in govora, miselne funkcije, delno možgani, žile …