Simbol Saturna je križ (materija) nad polkrogom (duhovnost), torej gre za ravno obratni simbol od Jupitra, kjer je polkrog nad križem. Jupiter sporoča, da če imamo jasno vizijo, smo pozitivno naravnani, potem je vsak cilj mogoč. Saturn obratno sporoča, da obstajajo določene materialne omejitve, ki jim ni moč ubežati. V osnovi so to tri: staranje, bolezen in smrt.

Tradicionalno ga imenujejo malefik, torej tisti, ki nosi slabo. Vendar je malefik samo po izkušnji, ker uči prej s palico kot s korenčkom, ni pa malefik po funkciji. Venera nosi tisto, kar je našim čutom prijetno, Saturn pa tisto, kar je našim čutom neprijetno. Zato imamo do Saturna odklonilen odnos. Vendar pa je funkcija, ki jo ima, res zelo pomembna, saj nas uči, da je z odlašanjem ugodja, prenašanjem trpljenja, naporov, bremen, v soočanju z omejitvami, z dobro razporeditvijo časa, disciplino in načrtovanjem lahko ustvariti in naredi zelo veliko. Povezujemo ga z grškim Kronosom, obdobje njegove vladavine (ko je bil glavni bog) je imenovano "zlata doba", saj je to čas, ko zaradi reda, ki ga predstavlja Saturn, stvari tečejo urejeno, svet je varen in stabilen kraj.

 

Sociološko

Predstavlja stare ljudi, še najbolj našega dedka, vendar je tudi širši signifikator vseh naših prednikov. Predstavlja pa tudi vse tiste, ki se na tak ali drugačni način ukvarjajo s stvarmi iz preteklosti, kot so: arheologi in zgodovinarji, ter s tistimi, ki se ukvarjajo s strukturo stvari, npr. arhitekti. V zdravstvu je povezan z ortopedi in zobozdravniki, pa tudi s pacienti, v znanosti s fiziki in matematiki, nekakšna tipična slika suhega, bradatega moškega z zelo osredotočenim pogledom, ki predeluje neke zelo pomembne formule.

Predstavlja vse tiste ljudi, ki se soočajo z omejitvami: invalide, gluhe, slepe, revne ljudi, grbavci … Povezujemo ga z nižjim družbenim razredom, predstavlja delavce, kmete, preproste ljudi. Po drugi strani je povezan z avtoriteto, v politiki, gospodarstvu in pa tudi avtoriteto v religioznih strukturah, še najbolj pri pravoslavcih (monarh) in judih (rabin). Glede religije je povezan z vsemi tistimi, ki se na neki način odpovedujejo čutnim radostim in posvetnemu življenju, torej menihi, nune, asketi in mučeniki.

Povezan je s strategi na najrazličnejših področjih, hkrati pa simbolizira vse tiste, ki ustvarjajo red, torej tudi policiste, mestne redarje, varnostnike in sorodno, pa tudi tiste, ki razsojajo, kaj je prav in kaj ne, torej sodnike vseh vrst. Predstavlja temnopolte ljudi pa tudi modrece, toda take, ki so do svojih spoznanj prišli preko lastnega trpljenja in niso le sprejeli znanja od drugih.

Asociacije: stari ljudje, dedek, predniki, zgodovinarji, arheologi, arhitekti, ortopedi, zobozdravniki, pacienti, fiziki, matematiki, invalidi, gluhi, slepi, revni, skopi, kmeti, delavci, avtoriteta, sodnik, monarh, rabin, nuna, menih, mučenik, asket, strateg, policist, varnostnik, temnopolt, klošar, berač ...

 

Psihološko

Po eni strani je Saturn tisto v nas, kar nam pomaga načrtovati, optimalno izkoristiti čas, odložiti kratkotrajno ugodje za dolgoročni cilj, se truditi, vztrajati, koncentrirati, disciplinirati, trpeti, prenašati, vzdržati, delati, sprejemati nase odgovornosti in bremena.

Če pa se ne odpremo Saturnovi energiji in jo na neki način zavračamo, se ta obrne proti nam s strahovi, dvomi, utrujenostjo oziroma se spremeni v anksioznost ali depresijo. Dlje časa, kot odrivamo od sebe neprijetna izkustva in se ne učimo spopadati tudi z omejitvami, bremeni in težo, ki jo življenje nosi, večja je verjetnost, da nas bodo to vodilo v depresijo ali anksioznost.

Saturn nas zori, ko gremo iz odvisnosti v samostojnost, kasneje pa v sprejemanje odgovornosti še za druge. Uči nas potrpežljivo sprejemati vse plati življenja, prenesti tudi čase, ko stvari niso enostavnejše in prijetne, kar nam dolgoročno omogoča, da razvijemo trpežnost, delavnost, potrpežljivost, ki so temelji za stabilnega in trdnega človeka.

Seveda je kot pri vsem tudi tu potrebno ravnotežje, saj človek z močnim Saturnom lahko postane zelo izsušen (čustveno hladen), trd in premalo razumevajoč do napak drugih ljudi, človek s šibkim Saturnom pa preprosto večni otrok, ki se vsega boji in ni dovolj trden za soočanje z življenjem.

S Saturnom sta povezana dva občutka, en je občutek odgovornosti za lastne napake, torej zavest o lastni zmoti in pripravljenost delati na sebi ob soočanju z napakami. Hkrati pa je s Saturnom povezano na zahodu zelo razširjeno in neprijetno občutenje krivde, v smislu tega, da se človek znova in znova slabo počuti, žali in ponižuje samega sebe, se čuti nevrednega, ker je naredil neko napako. Verjetno je jasno, katero čustvo je koristno za psihološko stabilnost, katero pa škodljivo.

Ker nas Saturn sooča z našo ranljivostjo, je tisti, ki omogoča, da se ljudje vedemo ponižno. Seveda je tudi ponižnost lahko iskreno zavedanje lastne in tuje ranljivosti, majhnosti, ali pa bolesten občutek nevrednosti, ki nikomur ni v korist.

Asociacije: strah, panika, dvom, žalost, osamljenost, zapuščenost, nevrednost, občutek krivde, depresija, anksioznost, stabilnost, trdnost, avtoritativnost, samostojnost, vztrajnost, trpežnost, potrpežljivost, delavnost, discipliniranost, načrtnost, odgovornost, zrelost, osredotočenost, resnost, zrelost, poštenost, moralnost …

 

Predmetno

Vse stvari, ki so povezane s fizičnim delom: lopata, kladivo, klešče, ključi, sekire in sorodno pa delavna oblačila in še marsikaj. Predstavlja stvari, ki so povezane z gradbeništvom nasploh: pesek, beton, cement, opeka, keramika in sorodno, vse do gradbenih strojev.

Simbolizira stvari, povezane s kmetijstvom: od motike in pluga pa vse do zahtevnih kmetijskih strojev.

Pod njegovo simboliko sodijo vse stvari, ki so na neki način povezane z mrazom, od ledu do snega, zmrzali pa še do hladilnikov in sorodno.

Vse, kar je povezano z merjenjem od ure, do ravnil in podobno, ravno tako sodi k Saturnu.

Vse, kar je navzdol, pod zemljo, torej od jarkov, jam, lukenj, rudnikov, rude in podobnega, ter tudi vse, kar je trdno, torek od kamenja, keramike, spomenikov, kipov pa vse do kristala. Saturn je povezan s kislimi in slanimi stvarmi.

Predstavlja tudi bolečino, bolezen, rano, hiralnico in sorodno, pa tudi vse, kar je povezano s smrtjo od trupla do krste pa vse do pogrebnih zavodov.

Simbolizira vse, kar je temno - od noči do temnice pa kleti in sorodno.

Asociacije: pesek, kamenje, keramika, asfalt, beton, cement, nasip, opeka, kladivo, kamen, kamnolom, kamion, fosil, kip, konzerva, veriga, ura, odmor, luknje, jama, jarek, jarem, ruda, rudnik, kmetija, hladilnik, led, mraz, sneg, industrija, garaža, sekira, lopata, trdo, spomenik, noč, tema, klet, kristal, sobota, bolezen, bolečina, rana, hiralnica, krsta, grob, truplo, pogrebni zavod, limona, kis, sol ….

 

Duhovno

 Trpljenje je tista sestavina, ki je vsem živim bitjem sorodna. Vsi imamo take in drugačne rane in ravno soočanje z našimi ranami nas odpira tako sočutju kot ponižnosti. Modreci Saturnove narave so tisti, ki so veliko trpeli in se skozi trpljenje o življenju marsikaj naučili. Bistvene koristi dobrega Saturna za duhovni razvoj so trpežnost, discipliniranost, moralnost, pripravljenost trdo delati za duhovni razvoj in pa pripravljenost nositi velika bremena za dobrobit drugih. Druga plat je sposobnost odreči se prijetnim platem zemeljskega življenja, sposobnost biti preprost, brez nepotrebnega balasta.

Saturn je tudi navada in je v duhovnem pogledu zelo pomembno, da ustvarjamo dobre navade, da je v nas vgrajeno, da smo etični, moralni, pošteni in sorodno.

Slaba stran je včasih pretiravanje v trpljenju, občutki krivde, obsesivni rituali čiščenja, mučeništvo in druge pretirane oblike samozatajevanja. In ko je ta trda dogmatska vernost usmerjena proti drugim, ji manjka topline in razumevanja napak, saj ker strogo sodi sebi, prestrogo sodi tudi drugim. 

Saturn je karma, je zavest večnega vračanja, ko to, kar ustvarjamo, nosi sadove, ki se ne izničijo, ampak nasprotno ustvarjajo našo prihodnost. V nekih drugih verskih prepričanjih pa je bog kot veliki sodnik, ki razsoja, kaj je bilo narejeno dobro in kaj slabo.

Asociacije: ponižnost, skromnost, zavedanje ranljivosti vseh bitij, disciplina, poštenost, odgovornost, odrekanje, lahko pa skrajnosti kot so mučeništvo, asketizem, dogmatizem …

 

Telesno

Saturn je struktura in struktura našega telesa je seveda naš skelet. Je vse, kar je trdo, torej poleg kosti tudi zobje in nohti. Povezujemo ga še z vranico in desnim ušesom. V bolezenskem smislu je povezan s prehladi, kroničnimi boleznimi in s kamenjem v organih.

Asociacije: kosti, sklepi, hrbtenica, vretenca, zobje, nohti, lobanja, vranica, desno uho, kamni.