Uranov simbol kaže, da se individuum (krogec) in materija (križ nad njim) povezujeta z vesoljnim duhom (dva polkroga na vsako stran). Na neki način so to naše »antene«, preko katerih dobivamo ideje, prebliske in uvide iz vesolja. 

Uran je prvi od transsaturnovcev, zato govori o tistem, kar je zunaj običajnega, povprečnega, znanega. Mitološko predstavlja prvotnega boga neba in je s tem povezan tako z idejami kot mislimi, svobodo, odprtostjo, vesoljem. 

Pravimo, da je Uran višja oktava Merkurja, in s tem bomo videli, da simbolizira sorodne stvari kot Merkur, le da so stvari, ki jih predstavlja Uran, modernejše. Merkur denimo predstavlja pismo, Uran pa e-mail ali sms. Merkur simbolizira vsa prevozna sredstva, Uran letala.

Uran je neke vrste odklon od vsega običajnega, predstavlja drugačno, napredno, moderno, lahko pa tudi noro, kaotično in ekstremno.

Je upor, revolucija vsemu ustaljenemu, rigidnemu, določenemu, saj gre za tisto, kar pride za Saturnom. Je lahko osvoboditev od spon preteklosti, lahko pa nepričakovani šok, ki dobro strese naše življenje.

Sociološko

Simbolizira vse ljudi, ki se upirajo sistemu: torej anarhisti, revolucionarji, feministke, demonstranti … Predstavlja vse tiste ljudi, ki se tako ali drugače zavzemajo za pravice preprostih ljudi, torej sindikaliste, socialne delavce, komuniste, socialiste. Predstavlja tiste znanstvenike, ki si upajo negirati obstoječe hipoteze in iščejo nove rešitve, nove hipoteze, genije, ki presegajo dosedanja spoznanja, najbolj ga povezujemo z astronomi, fiziki in kvantnimi fiziki. Simbolizira pa tudi vse tiste znanstvenike in ljudi, ki jih zanima vesolje, torej sem sodimo tudi astrologi, astronomi, astronavti, torej tisto, kar ima za predpono astro-.

Predstavlja tudi vse ljudi, ki so tako ali drugače povezani z moderno tehnologijo, sem spadajo hekerji, računalničarji, programerji, sem pa spadajo tudi elektroniki, elektrotehniki in drugi, ki se ukvarjajo s sestavljanjem in razvijanjem naprednih tehnologij.

Uran simbolizira tudi samske ljudi pa ateiste, pa tudi fanatike in norce, vse, kar je vsaj malo drugačno od povprečja sodi pod njegovo simboliko. Uran simbolizira vse tiste, ki imajo "nos" za to, kar prihaja, torej tiste, ki so moderni, pred časom, in ko je v navezavi z Venero, ga zaradi tega povezujemo tudi z modnimi kreatorji.

Asociacije: anarhist, revolucionar, feministka, sindikalist, socialni delavec, komunist, socialist, fizik, kvantni fizik, genij, norec, fanatik, astrolog, astronom, astrofizik, astronavt, računalničar, heker, programer, elektronik, elektrotehnik, homoseksualec, perverznež, prijatelj, raziskovalec, pirotehnik, samski človek …

 

Psihološko

Uran ima dvojno nalogo, prva je ta, da nas opozarja na to, da imamo vsi ljudje neko sorodnost, zato je z Uranom povezana socialna zavest, poudarjen Uran prinaša družbeno angažiranega človeka. Manj je zavezan družini, čustvenim odnosom in svojim koreninam, bolj je zavezan prijateljem, družbi in celotnemu človeštvu. Vsak človek je zanj pomemben. Druga pomembna naloga je individualizacija, osvobajanje od prepričanj, navad in omejitev družine in širšega okolja, torej vsega tistega, kar je znotraj neke družine in okolja »normalno«, sprejemljivo, in s tem dopuščanje svoje drugačnosti, izjemnosti, nenavadnosti. »Uranovski« človek je na ta način zelo svoj, tako pripadnosti in varnosti ne išče pri domačih, ampak pri prijateljih in v skupinah s sorodnimi pogledi in cilji. Za psihično zdravje je Uran precej neprijeten, saj s svojimi šoki in nervozo lahko lomi psihično enotnost in ustvarja psihoze (shizofrenija, histerija, manična depresija in sorodno), v milejši obliki pa vnaša v psiho nemir, živčnost in je vir stresa. Ljudje s poudarjenim Uranom živijo zelo hitro, spontano, si upajo tvegati, so originalni, impulzivni, vsestranski. Ker pa je z Uranom vedno prisotna potreba po tem, da prečkamo meje Saturna, lahko Uran prinaša tudi manj prijetne lastnosti, kot so nemoralnost, nepokornost, upornost, promiskuiteta, neposlušnost, perverznost, ekstremnost, fanatičnost in še marsikaj. Ker smo vedno bolj potopljeni v dobo Vodnarja, ni nič čudnega, da je naše življenje vedno hitrejše, intelektualni in tehnološki razvoj izjemen, vedno več je psihičnih bolezni, vedno več individualizma, manj povezanosti s svojimi koreninami, vedno manj moralnosti.

Asociacije: humanost, socialnost, vsestranskost, originalnost, spontanost, hitro razmišljanje, hitri odzivi, tveganje, nekonvencionalnost, nemir, nervoza, živčnost, histerija, psihoze, ekstremnost, šok, panika, promiskuiteta, perverznost, nemoralnost, stres …

 

Predmetno

Pod Uranovo vladavino spada vsa sodobna tehnologija, od prvih strojev dalje pa do vsega tistega, kar še nismo, pa bomo iznašli. Tako sem sodi tako elektrika in vsi stroji na elektriko, vsa elektronika pa tudi vse tiste aparature, ki pomagajo prenašati informacije: radio, telefon, mobilni telefon, sms, računalniki, računalniška pošta, televizija, telegraf, internet. Tudi prevozna sredstva sodijo pod njegovo vladavino, saj je Uran višja oktava Merkurja, s tem pod njegovo vladavino sodijo modernejša prevozna sredstva: letala, helikopterji, električne lokomotive, električni avtomobili in sorodno, pa seveda hitri motorji, saj je Uran povezan s hitrostjo. Ker je Uran povezan z vesoljem, simbolizira planete in vsa oddaljena nebesna telesa ter celotno vesolje. Od vremenskih pojavov najbolj predstavlja veter, močan veter pa tudi ciklone in orkane. Povezujemo ga pa tudi s potresom, saj je ta nekaj nenadnega, silovitega. Streseta nas pa tudi sirena in alarm.

Asociacije: antena, alarm, akumulator, elektrika, daljnovod, šifra, tehnologija, telegraf, teleskop, televizija, trend, potres, strela, viharji, močen veter, orkani, ciklon, nevihta, modem, mobilni telefon, internet, računalnik, e-mail, sms, helikopter, letalo, električna lokomotiva, električni avtomobil,   vesolje, vesoljska raketa, planeti …

 

Duhovno

Uran povezujemo s prebujenjem pa tudi z razsvetljenjem. V duhovnosti ima eno samo nalogo, in to je osvobajati nas vsega, kar nas drži nazaj, da ne moremo napredovati. Vedno znova nas spodbuja k preseganju svojega pogleda na stvari in premikanju notranjih meja. Samo s pomočjo dobre enajste hiše in Urana se lahko osvobodimo tako ujetosti v karmo kot tudi ujetosti v družinske predsodke in problematike ter seveda ujetosti v omejitve družbe. Samo on nas lahko osvobodi preteklih vzorcev in nam omogoča preskok na višjo raven. Slaba stran Urana pa je, da je izjemno hiter, in ko smo pod njegovo energijo, nimamo občutka stabilnosti, trdnosti, ampak nas vrti, kot bi prosto padali iz višin. Po eni strani je to osvobajajoče, po drugi strani pa nosi strah in psihične lome. Uranov upor Saturnu naj ne bo brezumen, in dokler živimo v tej družbi, znotraj sistema, je vseeno treba upoštevati sistem, delovati tako, da ne trčimo premočno v njegove robove. Osvoboditev naj bo notranja, na zunaj pa delujmo tako, da ne vznemirjamo preveč vode, kajti še tako močan in moder človek je majhen v boju s sistemom in šele, ko se zbere določena množica podobno mislečih, je moč sistem spremeniti.

Asociacije: osvobajanje predsodkov, prebujenje, razsvetljenje, upor sistemu ali pa osvoboditev od sistema.

 

Telesno

Uran vlada krvnemu obtoku, sinusom, živčevju in živčnem sistemu, govori o globokih psiholoških težavah, ki lahko naredijo razcep. Pod Uranovo vladavino so vse nove, moderne, nenavadne psihosomatske bolezni, kot so histerija, shizofrenija in druge psihoze. Sem spadajo tudi stres, napetosti, šoki in krči.

Asociacije: krvni obtok, sinusi, živčevje, živčni sistem, psihološki lomi, psihosomatske bolezni, psihoze, stres, napetost, šoki, krči.