Šolo Astrologije na našem inštitutu človeka iz popolne astrološke nepismenosti vodi korak za korakom preko spoznavanja osnovnih gradnikov že v prvo povezovanje. Prvo leto je namenjeno razumevanju natalne karte in njenemu dekodiranju. Drugo leto je posvečeno odnosom in predvidevanju. Tretje leto je polno manjših in večjih tečajev, pri treh rabite narediti izpit. Omenjene izbirne module izbirate poljudno, glede na osebni interes in preference. Diplomsko nalogo se lahko prične delati že po opravljenih izpitih iz prvih dveh let. Gre za ustvarjalno, samostojno delo, ki temelji na raziskovanju slušatelja. V kolikor vas Astrologija zanima, pa so vam celotno šolanje in izpiti preveč, ste ravno tako dobrodošli. Vse, kar za pričetek potrebujete, je radovednost, vsaj malo spomina in nekaj logike, pa lahko vstopite v ta proces.

PRVI LETNIK:

 1. MODUL: Uvod v astrologijo, 40 šolskih ur.
 2. MODUL: Astrološka sinteza, 20 šolskih ur.
 3. MODUL: Razlaga rojstne karte (analiza konkretnih življenjskih področij), 56 šolskih ur.

DRUGI LETNIK:

 1. MODUL: Astrologija odnosov (na kakšen način sta si dva dana, kako vplivata drug na drugega), 48 šolskih ur.

 2. MODUL: Tehnike astrološkega predvidevanja (uvid v to, kdaj se neka natalna zgodba aktivira), 64 šolskih ur.

 3. MODUL: Horarna astrologija (iskanje odgovorov na konkretno vprašanje brez poznavanja rojstnih podatkov), 40 šolskih ur.

TRIJE IZBIRNI MODULI:

Pred diplomo je potrebno obiskati še tri izbirne module in iz njih opraviti tudi izpit. Izbirajte glede na to, kar vas najbolj zanima, pa tudi glede na to, katero temo boste raziskovali v diplomi. Takoj po opravljenih izpitih iz prvega letnika, se lahko poleg osnovnega programa udeležite tudi kateregakoli izbirnega modula. Izbirate lahko izmed:

 1. Karmična astrologija
 2. Karmična sinastrija
 3. Elektivna astrologija
 4. Astromedicina
 5. Mundana astrologija
 6. Finančna astrologija
 7. Tradicionalna astrologija
 8. Astrologija prostora
 9. Središčne točke
 10. Asteroidi
 11. Energijska astrologija
 12. Zvezde in ozvezdja v astrologiji

IZPITI IN DIPLOMA

Vsak tečaj ima tudi vaje, na koncu modula sledi izpit. Za diplomo je treba poleg osnovnega predmetnika opraviti izpit še iz treh izrednih modulov, seveda lahko te tri module izbirate sami. Poleg izpitov je potrebno narediti še diplomsko nalogo. Izberete si temo, ki vam najbolj odgovarja, raziskujete jo prek primerov in napišete besedilo, dolgo od 10 do največ 15 strani.

Če ste samouk ali ste se učili v kakšni drugi astrološki šoli in bi pri nas opravljali le izpite ter pripravili diplomsko nalogo, se je treba prijaviti na razpisane izpite. Če opravite vse izpite in diplomsko nalogo, ste diplomirali iz naše šole in dobite naziv ‘diplomirani astrolog Astrološkega inštituta’.

Vrednost izpita: 50 evrov (za udeležence modulov so izpiti brezplačni).

Vrednost diplomske naloge: 300 (ob opravljenih vseh izpitih prvega in drugega letnika, ter izpitih iz treh izbirnih modulov je diplomska naloga brezplačna)

📷

ŠOLA ODPRTEGA TIPA

Vedno ste vsi, ki vas zanima astrologija, dobrodošli na naših modulih, ne glede ali so v sklopu rednega ali izrednega programa in ne glede na to, kakšne so vaše ambicije.

CENA IZOBRAŽEVANJA:

Šolska ura je 10 evrov. V letošnjem letu smo izenačili vrednost obveznih in izrednih modulov in našli skupno vrednost šolske ure. Vrednost ostaja ista vse do leta 2021.

Šolska ura individualnega izobraževanja je 30 evrov.

LITERATURA:

K vsakemu modulu je napisano gradivo, ki ga slušatelj postopno pridobiva.

Program smo v letu 2016 prilagodili programom svetovno priznanih šol astrologije.