SEKUNDARNE PROGRESIJE

Sekundrne progresije so prediktivna tehnika, kjer se en realen dan potovanja planetov  podaljša v eno leto. Torej to, kar je bilo na nebu v prvem dnevu življenja, predstavlja prvo leto življenja natusa v sekundarnih progresijah. Torej pri petnajst let stari osebi, gledamo petnajsti dan po rojstvu realnih premikov  in vidimo pozicijo sekundarno progresiranih planetov. Seveda je  potrebno izračunati glede na uro rojstva natančno pozicijo sekundarno progresiranih planetov, v sedanjem času so to delo prevzeli računalniki in nam zelo natančno izračunajo za koliko so se naši planeti »postarali«.  S tem, ker so sekundarne progresije, kot tudi vse ostale progresije vezane na realno gibanje planetov, pomeni, da so planeti lahko tudi retrogradni, da se njihova hitrost gibanje spreminja glede na bližino Sonca, tako kot v realnih premikih.  V tabelah bodo navedene ali približne ali povprečne hitrosti, zavedati se moramo, da planeti niso vedno enaki hitri, razen Sonca imajo vsi ostali planeti celo Luna odklone, seveda pa so večji odkloni pri planetih, saj ti lahko postanejo tudi stacionarni in retrogradni. Torej se povsem ustavijo gledano iz Zemlje in se obračajo celo nazaj, po isti poti, po kateri so že šli.

1 dan je 1 leto

TABELA POVPREČNIH HITROSTI SEKUNDARNIH PROGRESIRANIH PLANETOV

Luna

1° na mesec, približno dve leti  in pol za znamenje, 28 let zodiak

Sonce

56' letno

Merkur

1,5° na leto

Venera

1,2° na leto

Mars

0,5° letno

Jupiter

4'letno

Saturn

2'letno

Uran

0'42'' letno, v 60 letih 42'

Neptun

0'24'' letno, v 60 letih 24'

Pluton

0'14''letno, v 60 letih 14'

Asc in MC

Približno eno stopinjo na leto, vendar je seveda odvisno v katerem znamenju je Asc, saj imamo znamenja hitrega in znamenja počasnega dviga

 

TABELA TRAJANJA RETROGRADNOSTI V SEKUNDARNIH PROGRESIJAH

Merkur

20 do 24 let

Venera

Od 40 do 43

Mars 

58 do 81 let

Jupiter

okrog 122 let

Saturn

Okrog 135 let

 

TERCIALNE PROGRESIJE

Sekundarne progresije so vsebinsko temeljne in najpomembnejše saj nam kažejo širšo sliko in pomembnejše dogodke. Tercialne progresije pa so pomagalo pri iskanju točnega časa, kdaj se bo kaj dogodilo. Kažejo bolj drobne vsakodnevne stvari, ki se človeku dogajajo, hkrati  so pomembni sprožitelji sekundarnih progresij.

Trinajst realnih dni po rojstvu je enako enemu letu tercialnih progresij.

Logika izpeljave se veže na Luno, ker imamo v enemu letu 13 Luninih mesecev ( po 28 dni) je potem 13 realnih dni eno leto terciarnih progresij.

TABELA POVPREČNE HITROSTI PLANETOV V TERCIALNIH PROGRESIJAH

Luna

od 163° do 189°na leto , ena stopinja v toku dveh dni , v roku nekaj več kot dve leti zodiak

Sonce

približno 13°na leto, 28 let za zodiak

Merkur

približno 13°na leto, 28 let za zodiak

Venera

približno 13°na leto, 28 let za zodiak

Mars

Približno pol stopinje na mesec, za obkrožit zodiak potrebuje 48-50 let

Jupiter

Približno tri znamenja v enem življenju

Saturn

Približno eno znamenje v življenju

 

TABELA TRAJANJA RETROGRADNOTI V TERCIALNIH PROGRESIJAH

Merkur

od 1,5 do 1,8 leta

Venera

od 3 leta do 3 in četrt leta

Mars

od 4 do 6 let

Jupiter

okrog 9 let

Saturn

okrog 10,5 let