Znamenja delimo glede na:

  1. POLARNOST

Imamo pozitivna in negativna znamenja. Pozitivna znamenja so bolj jang narave in prinašajo aktivno, moško energijo, ki je usmerjena navzven. Negativna znamenja so jin narave in prinašajo bolj umirjeno, žensko, navznoter usmerjeno energijo. Oven je pozitivno znamenje, bik negativno, dvojček pozitivno in rak negativno in tako naprej izmenično do negativnih rib.

Pozitivna znamenja: oven, dvojčka, lev, tehtnica, strelec, vodnar.

Negativna znamenja: bik, rak, devica, škorpijon, kozorog in ribi.

  1. ELEMENTI

Znamenja delimo tudi glede na elemente. Znamenja istega elementa so si sorodna in domača, skupen jim je temperament. Zelo dobro je, če imamo zasedene vse elemente, torej če je v vsakem elementu vsaj en planet. Poudarjen element močneje izraža našo naravo, naš značaj.

OGENJ: oven, lev in strelec

Ognjeni element je povezan s koleričnim temperamentom. Poudarjen element ognja nakazuje osebe s poudarjeno voljo in usmerjenostjo v prihodnost. Tem ljudem energije, poguma in prodornosti ne manjka. Močno se zavedajo sebe in svojih želja. So prvobitno povezani z življenjem in intuitivno slutijo, kaj je treba narediti. Večja je samozavest in samozaupanje. Vizionarstvo. Negativna stran so egocentrizem, nepotrpežljivost in jeza.

ZEMLJA: bik, devica, kozorog

Element zemlje je povezan z melanholičnim temperamentom. Nakazuje počasnejšo energijo, ki je trdno pritrjena na Zemljo, veliko stvarnosti, stabilnosti, občutka za praktično in življenjsko. Ljudje s poudarjenim elementom zemlje so manj prilagodljivi in sočutni, so pa tradicionalni, konservativni, stabilni, dajejo občutek varnosti. Počasna energija, globokih korenih in praktična. Manj vzponov in padcev. Znajo poskrbeti za materialno področje življenja. Ne marajo tveganja, so 'ziheraši', zato je njihov razvoj stabilen, a počasnejši.

ZRAK: dvojčka, tehtnica, vodnar

Element zrak je povezan s sangviničnim temperamentom. Lahkotni, komunikativni, družabni, vendar premalo odgovorni in resni. Velika pozabljivost, pogled od daleč, precej hladno razumsko, a igrivo otročje. Bolj kot kake globoke vezi potrebujejo svobodne prijateljske odnose. Imajo veliko idej, ki pa jih težko uresničijo. Povsod prinašajo dobro voljo in navdušujejo s svojo odprto naravo.

VODA : rak, škorpijon, ribi

Vodni element je usmerjen v preteklost, povezan s flegmatičnim značajem. Ljudje s poudarjenim elementom vode imajo čut za druge, so sočutni, razumejo čustva drugih. Manjka pa jim poguma, moči iti naprej v nove zgodbe, kot da jih nekaj vleče nazaj. Močno se čustveno navežejo in se pogosto žrtvujejo za druge. So dobri detektivi, psihologi, psihoanalitiki.

  1. MODUSI

V isti modus sodijo znamenja, ki se medsebojno povezujejo z napornimi aspekti. Sorodnost znamenj istega modusa je, da sodijo v isti del letnega časa. Kardinalna znamenja nakazujejo začetek letnega časa, ko se energija letnega časa šele ustvarja. Fiksna znamenja so sorodna s tem, da so v sami sredini letnega časa, takrat letni čas dobi svojo najbolj znano podobo. Gibljiva znamenja so na koncu letnega časa, povezano so s prehodom iz enega letnega časa v drugega.  Ta naravna skupna narava znamenj določenega modusa, se seveda izraža tudi v skupnih karakteristikah določenega modusa.

KARDINALNA ZNAMENJA:

OVEN, RAK, TEHTNICA, KOZOROG

So znamenja, ki začenjajo neki letni čas. Najbolj podjetna znamenja, njihov namen je nekaj ustvariti iz sebe, drznost in pogum iti naprej. Zato se zelo pogosto znajdejo v vlogi vodij, ki porivajo določene projekte naprej. Je pa res tudi, da jim hitro postane dolgčas in težje vztrajajo, ko je nek projekt že ustaljen. Zato ne bodo nikoli zadovoljni s status quo, ampak bodo vedno hiteli naprej, v nove in nove podviga. Oven hitreje, rak bolj previdno, toda vsem kardinalcem postane dolgčas, če ni novih izzivov skozi katere lahko pokažejo svoje sposobnosti. Slaba stran ljudi s poudarjenim kardinalnim modusom je problem ega, zelo so sami sebi pomembni, močno čutijo sebe in hočejo uspeti. Če se ne more izraziti, se pokazati, lahko doživljajo veliko nezadovoljstva, zaradi katerega so neprijetni tudi za svojo okolico.

FIKSNA ZNAMENJA:

BIK, LEV, ŠKORPIJON, VODNAR

So znamenja, ki so najbolj značilna za svoj letni čas, v sredini letnega časa. Stabilna znamenja. Znajo obstati v težkih trenutkih, prenesti marsikaj, hkrati pa prinašajo občutek trdnosti in varnosti tudi vsem okrog njih. Pogosteje so mirni in ohranjajo stvari take kot so, zato so dobri šefi v že utečenih in stabilnih firmah, projektih, ko ni več potrebno si izboriti svoj prostor pod soncem, ampak je potrebno ohranjati red in rutino. Privlačni in karizmatični so, pogosto delujejo prav magnetično na okolico. Vztrajni, nepopustljivi, trpežni in trmasti. Nepremakljivi in nekompromisni. Radi imajo rutino, stvari, ki so utečene, predvidljive, ne marajo pa sprememb in nepredvidljivih stvari. Pogosto dolgo odlašajo s spremembami, ko pa do njih pride, takrat so te dokončne.

GIBLJIVA ZNAMENJA:

DVOJČEK, DEVICA, STRELEC IN RIBI

So znamenja, ki zaključujejo letni čas. Prijetna znamenja. Ljudi s poudarjenim gibljivim modusom imamo vsi radi, ker so prilagodljivi, prijateljski, ustrežljivi. Najbolj inteligentna in najbolj ustvarjalna znamenja zodiaka. Toda kljub vsem talentom je globoko v njih občutek negotovosti. Težko napredujejo premočrtno z enim projektom na enkrat, morajo imeti več projektov, določeno obdobje se ukvarjajo z enimi, drugo z drugimi projekti. So vsestranski. Znajo postaviti potrebe in želje drugih pred lastne interese.  Primanjkuje pa  jim samozavesti in trdnosti ter so močno podvrženi vplivu okolja. 

  1. RAČUNANJE ELEMENTOV IN MODUSOV

V astrološki karti imajo različni elementi različno težo, moč, pomembnost. Zato ne moramo izračunavati moč elementov in modusov samo na podlagi tega, koliko točk in planetov je v nekem elementu in modusu. Spodnji način izračunavanja je primernejši, saj upošteva to, da so določeni elementi karte bolj osebni kot drugi.

Sonce, Luna in Ascendent  4 točke

Merkur, Venera in Mars  3 točke

Jupiter, Saturn in MC  2 točki

Uran, Neptun in Pluton 1 točka

Planet, ki je vladar ascendenta poleg osnovnih točk dobi še dodatne 2 točki. Prednost damo tradicionalnemu vladarju.

Elementi:  - prekomerna zasedenost je 12 ali več točk

                  -  nezadostna zasedenost je 4 ali manj točk

Modusi: - prekomerna zasedenost je 14 in več točk

                 - nezadostna zasedenost je 5 in manj točk

  1. NEZADOSTNA ZASEDENOST ELEMENTA IN MODUSA

POMANJKANJE OGENJA: Nakazuje pomanjkanje volje in samozavesti. Človeku manjka pogum iti v nove zgodbe. Premalo čutimo sebe.  Primanjkuje mu navdušenja in veselja.

POMANJKANJE ZEMLJE: Manjka odnos do materialnega, manjkajo trdnost, ozemljenost in stabilnost. Veliko nihanja v življenju, enkrat smo na vrhu, drugič na dnu. Obstajajo ljudje brez zemlje, ki si ustvarijo veliko gmotno moč in s tem kompenzirajo pomanjkanje ozemljenosti.

POMANJKANJE ZRAKA: Pomanjkanje objektivnosti, vse stvari doživljamo bolj zares in osebno. Težje razumemo teoretične razlage. Manj imamo idej. Kaže pa tudi, da smo manj družabni in imamo manj lahkotnih odnosov. Včasih kompenziramo pomanjkljivost zračnega elementa s tem, da se obkrožimo s knjigami in se trudimo na akademskem področju.

POMANJKANJE VODE: Pomanjkanje razumevanja sebe, lastnih čustev in čustev drugih. Pogosto pretrdi in zahtevni tako do sebe kot do drugih.

Če imamo samo en planet v določenem elementu, poskušamo prek tistega planeta kompenzirati to pomanjkanje. Ne glede na to, ali so to osebni planeti ali ne, tudi transaturnovec kot edini planet v določenem elementu lahko pomeni pomembno točko, skozi katero lahko prihajamo v stik s to energijo. Jaz imam v ognjenih znamenjih le Neptuna, vladarja enajste hiše, zaradi česar se s pogumno in samozavestno energijo povezujem le prek astrologije (11. hiša) in duhovnosti (Neptun).

POMANJKANJE KARDINALNEGA MODUSA:

Človeku manjka zagona in  samoiniciativnosti. Vsa iniciativa za spremembe in napredek prihaja od drugih, sam pa raje ostaja v tistem, kar mu je znano in domače.

POMANJKANJE FIKSNEGA MODUSA:

Človeku manjka potrpežljivosti in vztrajnosti. Človek težko privede stvari do konca, ohrani trdnost v težkih časih, velikokrat u manjka doslednosti pri tistemu, kar počne.

POMANJKANJE GIBLJIVEGA MODUSA:

Človek, ki ima malo ali nič planetov v gibljivem modusu, je najpogosteje  neprilagodljiv, ne zna se vživljati  v druge, ne zna z drugimi sodelovati, ga ne zanima okolje v katerem je.

 

  1. PREKOMERNA ZASEDENOST ELEMENTA IN MODUSA:

PREVEČ OGENJA: V kolikor je ognja preveč je lahko tudi samozavesti in navdušenja preveč, tako človek vedno postavlja sebe kot najpomembnejše bitje, in je pri tem lahko zelo sebičen in neizprosen. Človek je glasen, hiter, drzen, do predrzen, nepotrpežljiv in dramatičen.

PREVEČ  ZEMLJE: Veliko zemlje človeka upočasni, ga naredi »ziheraša«, ki ne tvega dovolj, ujame ga v rutino, tak človek je zelo predvidljiv, tog, hladen, dolgočasen. Močno je navezan na materialno plat življenja, tu lahko pretirava , postane skop, lakomen in sorodne lastnosti.

PREVEČ  ZRAKA: Človeka s preveč zraka vse zanima, in potuje od ene vznemirljive ideje do druge, vendar vse preveč razmišlja, premalo pa je ozemljen in konkreten. Veliko govori, ima veliko prijateljskih in neosebnih odnosov, je zelo lahkoten, površen  in nenačelen, manjka mu globine.  Premalo zavezan družini.

PREVEČ VODE: Pretirano občutljiv človek, čustva ga vodijo, zato so možni čustveni ekstremi vse do depresije. Odnosi so mu najpomembnejši, tu lahko pretirava, se žrtvuje, hoče vsem pomagati. Večja verjetnost odvisnih odnosov.

PREVEČ  KARDINALNEGA MODUSA: Zelo velika voljo po uspehu, dokazovanju sebe, velik in ranljiv ego. Nikjer ne ostaja dolgo, ker išče nove in nove izzive.

PREVEČ FIKSNEGA MODUSA: Človek, ki ima preveč fiksnega modusa ne mara sprememb in ostaja v znanem, ne glede na to, a je to zanj koristno ali ne. Tako v odnosih kot v osebnem razvoju ga najbolj ovira trma.

PREVEČ  GIBLJIVEGA MODUSA: Človek s preveč gibljivega modusa je zelo raztresen, manjka mu osredotočenosti,  povsod ga je veliko, vse ga zanima, a  malo kaj privede do konca. Manjka stalnosti, stabilnosti, trdnosti.